Prichádza k nám hviezda jasná
Prebudí sa svet
Do rodiny prichádza
Láska – duše kvet.
Na stromčeku šťastia
Svetielko zabliká.
Na krídlach anjela
Perleť sa zajagá.
Pokoj v duši
Radosť v očiach
V tej chvíli rozkvitne
Láska
V našich srdciach.

 Vianočná cestička, posypaná vločkami šťastia nás 19.decembra 2014 zaviedla do prostredia Modrého baru v Partizánskom, odetého do sviatočnej nálady. Jemné tóny vianočnej hymny „ Tichá noc“, uvítali aj toho posledného člena nášho klubu. V očiach sa zaleskla dojemná slzička zo spoločného stretnutia. „Sme svoji...“ to je naše heslo. Vymyslela som ho práve teraz a presne nás vystihuje. Na nič sa nehráme. Sme rovnako krásni, sme rovnako chorí, šťastní i nešťastní. Pomáhame si radami, objatiami...stretnutiami.

A tu v príjemnom prostredí sediac okolo sviatočne prestretého stola zabudneme na vonkajší svet. Užijeme si ten svoj.

Otvorenie patrilo našej šikovnej predsedníčke Zuzanke. Jej slová sú ako lupienky ruže, ktoré svojou ľahkosťou a vôňou prebudia hormóny šťastia. Privítala aj nášho čestného hosťa p. Števčíkovú z Mestského úradu Partizánske. Pozdravila nás a povzbudila v našich ťažkých situáciách. V mojom prevedení zaznela krátka vianočná báseň a ďalšou kultúrnou vložkou bol hudobný prednes dvoch skvelých mladých huslistov Dianky a Petra, ktorí nám pripomenuli blížiace sa Vianoce tými najkrajšími piesňami. Mnohí z nás si potajomky zotreli slzu z oka. Odprevádzali sme ich úprimným a dlhým potleskom. Vďaka im za ten krásny pocit šťastia.

Nastalo ticho. Na chvíľu. Každý z nás si chcel vo svojej duši udržať čo najdlhšie slová, tóny.

Ale nastal čas stolovania. Príjemní čašníci začali prinášať na stoly to, čo tam patrí – chutné jedlo, dezert kávičku. V prestávkach sme debatovali medzi sebou, vymieňali si skúsenosti o liečbe, spomínali na kamarátov a spoločných známych. Padlo aj zopár vtipov, či veselých príhod. Lídrom v ich podávaní bol, a stále je náš veselý Peťko. No prekvapila nás aj Oľga, či Zuzka, Maroš, Milka. Nedá sa spomenúť všetkých, ale v každom z nás drieme ten malý šibalský čertík.

Keď sme spolu, sme šťastní. To znamená – sme zdraví. A takými aj túžime zostať.

Objatia pri odchode nám dodávajú silu, silu bojovať... a tešiť sa...

 ...z rozkvitnutej lúky
Aj z bielej zimy
Z oblohy nad nami
To všetko pre vás pripravené
Na dlani prinesené
V lupeňoch ruží ukryté
A s láskou napísané

Anka Očenášová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.