Liptovskomikulášsky klub bol jedným z prvých klubov SM na Slovensku. Jeho zakladateľkou bola p. Eva Běhalová. Na začiatku bolo pár členov, ktorých spájala diagnóza sclerosis multiplex /SM/. Ide o závažné ochorenie mozgu a miechy. Nazýva sa aj chorobou tisícich tvárí, pretože u každého sa prejavuje inak. Niekto prežije život bez väčších problémov, druhý sa môže stať imobilným. Tak je to aj u nás v klube - mladí aj starí, chodiaci s oporou aj bez opory, odkázaní na vozík aj lôžko. Je to nevyspytateľné a ťažko pochopiteľné ochorenie.

Oslávili sme štvrťstoročie založenia klubuPri príležitosti nášho krásneho výročia sme si zorganizovali slávnostné posedenie v adventnom čase, na ktoré nás prišla pozdraviť aj prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex pani Jarmila Fajnorová a pani Ivica Multáňová z Komunitnej nadácie Liptov, ktorá pre nás pripravila milé prekvapenie v podobe vianočných kolied, ktoré zaspievali členky detského folklórneho súboru Cindruška z Liptovského Hrádku.

Pre nás SM-károv bolo veľmi prospešné založenie tohto klubu najmä v čase, keď bol internet ešte v plienkach. Stretávať sa a odovzdávať si skúsenosti, poznatky a informácie bolo pre nás veľmi dôležité. Hľadali sme vhodné priestory na stretávanie. Z rôznych dôvodov sme museli niekoľkokrát miesto schôdzok vymeniť. Dnes sa stretávame v podchode na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši. Tieto priestory nám poskytuje mestský úrad v L. Mikuláši. S obavami sme prijali priestor v podzemí, no dnes už vieme, že sú pre nás vyhovujúce. V ústrety nám vyšlo aj mesto, ktoré nám upravilo priestory na bezbariérové.

Počas 25 - ich rokov sme si vypočuli množstvo prednášok o spôsobe liečby, stravovaní, bylinkách, alternatívnej medicíne a hľadali sme spôsoby ako si vzájomne pomôcť.

Vytýčili sme si ciele a náplň činnosti. Z kníh aj vlastnej skúsenosti sme prišli k záveru, že pohyb je pre nás nesmierne dôležitý. Nikto iný nám nepomáhal a všetky akcie sme si organizovali sami. My sami sme najlepšie vedeli čo potrebujeme a chceme docieliť. Začali sme organizovať rekondičné pobyty, na ktoré sme patrične hrdí, lebo spĺňajú atribúty kvalitnej pomoci pre nás. Dali sme si vyškoliť vlastnú cvičiteľku jogy - Zuzku Jančuškovú a na vlastnej koži sme zistili aké prospešné je pre nás cvičenie jogy. Náplň takýchto rekondícií prispôsobujeme nášmu aktuálnemu zdravotnému stavu. Preto sme začali využívať pomoc kúpeľných zariadení, ktoré poskytujú lekársky dohľad, liečebné procedúry či vodoliečbu. Ale nič nie je zadarmo.

Keď nám prišlo pozvanie od Komunitnej nadácie Liptov na nimi organizovanú Retro párty ešte sme netušili, že medzi obdarovanými bude aj náš klub. Okrem finančnej podpory nám, nášmu klubu a Zuzane Jančuškovej venoval pán Patsch krátky videofilm o nás. Zuzana je našou členkou od úplného začiatku, pár rokov klub dokonca viedla. V klube platí nepísané pravidlo, že každý chvíľku ťahá pílku. Vo vedení klubu sa už vystriedali štyri predsedníčky a v súčasnosti je ňou p. Ľudmila Rajtárová.

Sme vďační za akúkoľvek pomoc našim priaznivcom - rodinným príslušníkom, priateľom, Komunitnej nadácii Liptov, anonymným darcom a všetkým, ktorí s nami zdieľajú náš osud a robia ho ľahším.

Členovia klubu SM Liptovský Mikuláš

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.