Meditácia je extrémne dôležitou časťou liečebného procesu. Niekedy sa zdá, že je najdôležitejšou . Cítim, že takmer všetci by si mali nájsť čas meditovať, dávajúc tým tempo našim životom a tlakom na väčšinu z nás, ktoré sú s tým spojené. Je to dvojnásobne dôležité pre tých, ktorí majú chronickú chorobu. Dôkazy o prospešnosti meditácie na zdravie sú enormné a výrazne narastajú. Prehľad z roku 2006 ukazuje, že bolo veľa jasných dôkazov o benefitoch pre epilepsiu, predmenštruačný syndróm, menopauzálne symptómy, ťažkosti s náladami a strachom, autoimúnne choroby a emocionálny nepokoj pri pacientoch s karcinómom. Za predpokladu, že existujú ťažkosti spojené s dôkazmi v medicíne, je pravdepodobné, že meditácia je nápomocná v mnohých ďalších stavoch.

Mnohí experti odporúčajú meditáciu dvakrát denne. Protichodné požiadavky práce, rodiny a sociálneho života to mnohým ľuďom nedovolia. Dôkazy naznačujú, že čím viac sa meditácia robí, tým je väčší benefit. Potrebujeme sústrediť všetku energiu, ktorú máme, na liečenie. Keď mrháme energiu našej mysle tým, že sme nadmieru činný, sme v nevýhode. Existuje bohatá vedecká evidencia o hodnote meditácie. Ale práve tak, ako pri diéte, funguje to, iba ak ju držíte. Je veľmi dôležité nájsť si čas každý deň pre túto aktivitu.

Nadmerné rozmýšľanie nás v podstate postupne odtŕha od súčasného momentu otupujúc naše zmysly v tom, o čo skutočne ide v našich životoch. Protilátkou k neprimeranému rozmýšľaniu je koncentrovanie sa na cítenie a uvedomovanie si našich fyzických tiel opäť v súčasnom momente. Toto je technika progresívnej svalovej relaxácie ako sa to učí podľa Gawlera v jeho meditačnej dielni veľkého benefitu. Zatiaľ čo zavedenie meditácie je skutočne dobré pre relaxáciu, dôležitejšia je koncentrácia na to, ako sa naše fyzické telo pociťuje. Pomáha nám to žiť v prítomnom momente.

Niekedy neustále myslenie bľaboce, že všetko máme zachovávať a vracať sa k téme. Malo by to byť, ako by sme boli drsne liečení priateľom, alebo ako by sme boli zraňovaní v zvláštnom priateľstve. Toto indikuje, že na hlbšej úrovni, v podvedomí, nemáme rozhodnutú dôležitú otázku nášho života. Naša podvedomá myseľ je veľmi silná. Skôr ako uspokojivo vyriešime také otázky, bude pretrvávať vracanie sa k problému. Toto sa nesmie stať vedome, hoci sa to často deje, ale môže to nadobúdať formu snov okolo určitej témy. Je horšie, ak to nadobúda formu choroby. Aby sme mali nevyhnutnú energiu na liečenie choroby, musíme liečiť základný problém v našom podvedomí. Zoradiť všetku našu energiu na to, aby sme sa zaoberali chorobou, preto musíme rozriešiť d základné otázky tak, že naša energia je opäť zacielená na chorobu. Uvedomujúc si práve tento mechanizmus, môžeme uvoľniť dosť energie, aby sme sa začali týmto problémom zaoberať.

Prvá časť tohto procesu je stíšiť vedomú myseľ dosť nato, aby sme sa začali dostávať do kontaktu s podvedomím. Toto je hodnota meditácie. Niekto uprednostňuje iné metódy utíšenia mysle. Jóga, tai-chi, hranie hudby, záhradníčenie, všetko môže byť rovnako dobré, záleží na osobných preferenciách. Hoci myseľ spomaľuje myslenie a zanecháva dosť medzier v stálom prúde mentálneho džavotania, otázky bublajúce v našom podvedomí zostávajú nezachytiteľné. Kým hudba alebo záhradníčenie môžu byť nápomocné pri stišovaní mysle, sú skutočne schopné spomaliť myseľ iba trochu. Spomaľovanie mysle je v skutočnosti korekcia fyziologického termínu pre to, čo sa deje. Normálny mozgový vlnový záznam ukazuje vlnové frekvencie väčšie než 12 cyklov za sekundu s úplne malou amplitúdou. Keď meditácia postupuje, alebo sa dostávame do hĺbavých stavov kým počúvame hudbu alebo záhradníčime, frekvencia sa spomaľuje. Keď to dôjde do 8-12 cyklov za sekundu, vlny sa nazývajú alfa vlnami. Toto je stav, keď sa dostávame do počiatočnej meditácie, alebo keď sme v takom stave zamerania pozornosti, ako pozeranie pohybu pričom iné veci sú potlačené. Pere väčšinu ľudí je to, keď sa meditácia deje v hlbšej alfa hladine, ktorou dosiahneme stav súmraku ako riadne upadanie do spánku a frekvencia klesá ešte viac. Tento stav je dobrý aj pre učenie a ľudia sa cítia veľmi relaxovaní.

Existujú rozdielne formy meditácie. Pre mnohých ľudí, nájdenie tej, ktorá je najvyhovujúcejšia , je dôležité a je to teraz pomerne jednoduché.

Zdroj: http://www.overcomingmultiplesclerosis.org/

preložila a spracovala: Ing. Pauliková Oľga

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.