Prezident Slovenskej republiky

Bratislava 28. mája 2015

Vážená pani prezidentka,
vážení členovia Slovenského zväzu sclerosis multiplex,

vyrovnať sa s osudom nebýva vždy ľahké, najmä ak nás prekvapí nepríjemnou diagnózou, s ktorou musíme bojovať až do konca života. Vtedy si človek automaticky kladie otázky: prečo práve ja, ako sa s tým všetkým vyrovnám? Odpovede sa nehľadajú ľahko, a preto je veľmi vzácne, keď niekto okrem lekárov podá pomocnú ruku, pochopí psychickú záťaž, ukáže širšie možnosti liečby či rehabilitácie.

Slovenský zväz sclerosis multiplex je už dvadsaťpäť rokou takouto odbornou, ale i láskavou náručou, ktorá združuje ľudí postihnutých touto závažnou diagnózou a v čo najširšej miere sa im usiluje skvalitniť život. Chcel by som pri príležitosti štvrťstoročia existencie Vašej organizácie poďakovať všetkým, ktorí stáli pri jej vzniku, odborníkom i laikom, ktorí pracovali a dodnes v nej pracujú a odovzdávajú ďalej svoje cenné vedomosti a skúsenosti. Pomohli ste mnohým Vašim členom a ich rodinám, ale, čo si tiež nesmierne vážim, neustále pracujete aj na tom, aby as o problémoch ľudí postihnutých sklerózou multiplex dozvedela široká verejnosť. Je to dôležité tak kvôli včasnej diagnistike nových prípadov, ako aj najmä preto, aby sme pochopili problémy týchto ľudí a neboli k nim ľahostajní. Od svojho vzniku až doteraz ste odviedli veľký kus práce, preukázali ľudskosť a obetavosť a čo je zo všetkého najvzácnejšie, neustále dávate nádej a zmysel života tým, ktorí to potrebujú. Patrí Vám za to môj obdiv a veľká vďaka.

Želám Vám príjemné oslavy 25. výročia založenia Vašej organizácie a všetko dobré Vám želám aj do budúcnosti. Verím, že Vašej práci bude postupne pomáhať aj rozvoj medicínskej vedy, aby sa ešte viac zlepšila liečba a kvalita života všetkých, ktorých sa to týka.

S úctou

Andrej Kiska

 

Dostupné súbory:
png.png Pozdrav prezidenta SR k 25. výročiu SZSM často sťahovaný
(0 hlasov)

Naskenový list od prezidenta SR

Dátum 02.08.2015 19:39:18 Jazyk  Slovensky Veľkosť 524.18 KB Stiahnúť 579 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.