Ani sme sa nenazdali a 15 rokov ubehlo ako čerstvá voda v rieke Kysuca. Na začiatku - pri prameni - v auguste roku 2000 zišla sa malá skupinka v miestnom DK a spolu s bývalým predsedom P. Voštenákom, ako sa hovorí, na kolene sme založili náš Klub SM KNM. Podporiť nás prišli šéfovia SZSM - mamka Anka Pavlovičová a tatko M. Surgoš a pasovali nás do zväzovej rodiny.

Roky plynuli v radostnom stretávaní sa na členských schôdzach aj rekondičných pobytoch. Postupne sa naše rady rozširovali z 9 statočných na 25 radových členov. Plavíme sa na spoločnej lodi a snažíme sa klubové kormidlo držať pevne v rukách, spoločne prekonávať všetky možné prekážky, ktoré SM-károv prekvapujú na každom kroku. Istotu máme v tom zväzovom kormidle, ktoré nám pomáha a vychádza v ústrety.

Klub SM KNM oslávil 15.výročie založeniaĎakujeme Prezidentke Jarke Fajnorovej s manželom, Viceprezidentke Helenke Bottkovej s manželom a predsedovi RK SZSM Peťkovi Zemanovi, že ako zväzoví zástupcovia nás prišli podporiť aj na oslavu nášho výročia. Merali stovky kilometrov, ale veríme, že sa u nás dobre cítili, ako aj primátor Mesta KNM Ing. Hartel, čestná členka Blanka Bajánková, ktorá prispela štedrým sponzorským darom, náš bývalý člen, kysucký rodák Mirko Kantorík s priateľkou a revúcki manželia Miladka s Vojtom, ktorí už do našej rodiny patria.

Naše čestné členky folklórneho súboru Makovanka nám opätovne vytvorili úžasnú atmosféru, pohodu a dobrú náladu. Veľké ĎAKUJEME patrí vedúcej Julke Masnicovej, ktorá nám svojimi zlatými rúčkami pre každého účastníka vytvorila medové slnečničky - pamätné plaketky a šéfkuchárovi Jankovi Puterovi za jedinečný fazuláč.

Augustové slniečko nás hrialo najmä v srdiečkach. Všetci klubáci sme dokázali, že spoločnými silami to budeme zvládať možno aj ďalších 15 rokov. Teraz už máme vystavený OP, čo znamená, že musíme byť najmä zodpovední a súdržní a klubové kormidlo pevne držať v rukách, aby sme zdolali všetky prekážky a nikdy nenarazili na tú nezdolateľnú, ktorá by našu klubovú loď potopila.

Ďakujeme si navzájom a plnou parou vpred - Kysučania

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.