Letné večery, najmä víkendové, často zvádzajú na posedenia s priateľmi, na grilovanie či iné hodovanie spojené s vyrovnávaním bilancie tekutín, najlepšie s vínom alebo pivom. Vedú sa pri tom rôzne rozhovory, niekedy viac a inokedy menej zmysluplné. Raz sa viedol rozhovor o kvalite života, o tom, či je človek a svet lepší ako v minulosti.

Myšlienky ma vtedy zaviedli k biblickému textu, z ktorého som vo svojej úvahe čerpal. V čase, kedy tieto texty vznikali, sa hovorilo v obrazoch, v príhodách. V tomto prípade to bola stať o „nehodnom sluhovi“. Budem parafrázovať.

Hospodár sa vybral na určitý čas na cesty. Zanechal svoj majetok a rozdelil ho svojim sluhom, dielom podľa ich schopností. Jednému dal 10 talentov, druhému päť a tretiemu jeden. Po určitej dobe sa vrátil a pýtal sa svojich sluhov, ako s jeho majetkom narábali.

Prvý sa ozval – dal si mi 10 talentov a ja som nahospodáril pre teba ďalších l0 talentov. Druhý povedal, že mal k dispozícii päť talentov a získal pre svojho pána druhých päť talentov. Tretí sluha povedal – tu je tvoj jeden talent. Pán sa na neho pozrel a spýtal sa ho, čo s ním urobil. Sluha odpovedal – bál som sa o tvoje peniaze, zakopal som ich a keď si prišiel, tak som ti ich priniesol a vraciam ti ich. Tu pán povedal – mal si dať peniaze tým, čo by ich rozmnožili, mal by som aspoň úrok z nich. I pán povedal, že sluha je nehodný, lebo nerozmnožil ani to málo, čo má.

Zamysleli sme sa nad týmito slovami. Niektorí nepochopili, tak som musel vysvetľovať. Každý pri narodení dostaneme dar vlôh. Jedni ich dostanú viac a druhí menej. Niektorí tieto vlohy rozvíjajú k blahu iných a rozdávajú radosť zo života širokému okruhu ľudí. Iní zas ani tú jednu, čo majú, nielenže nerozvinú, ale ju nechajú zakrnieť a to na škodu nielen jemu samotnému, ale aj iným.

Dialo sa to v časoch biblických a deje sa to i teraz. I v našom okolí, či vo zväze alebo v kluboch, sa nájdu výnimoční ľudia, ktorí napriek svojmu ochoreniu zvládajú nápor práce a úloh, ktoré na nich kladie život. Tí najlepší, ktorí odvádzajú svoj diel práce nad ich sily sú tí „desať talentoví“. Sú medzi nami aj „päť talentoví“ - to sú tí, ktorí v rámci svojich možností odvedú svoje maximum, čo i len svojou účasťou na zväzovom alebo klubovom živote. Nájdu sa však i „jedno talentoví “ - sú to tí, ktorí akoby sa viezli na vlnách tých úspešných. Zväčša bez toho, aby čo aj svojim málom prispeli k blahu ostatných, k akciám klubu a len kritizujú, že to alebo ono by malo byť lepšie, to alebo ono nedopadlo tak, ako by si to oni priali.

Svet sa nezmení a ani nezlepší „sui generis“ - sám od seba. Musíme ho zmeniť my. My všetci. My sa musíme stať lepšími. My sa musíme naučiť hospodáriť so svojimi „talentami“. My sa musíme naučiť skladať účty zo svojej práce a zo svojho bytia. Priebežným hodnotením zistíme, či sme neskĺzli do kategórie „nehodného sluhu“! A ak áno, poprosme niekoho zo svojho okolia o pomoc. Staňme sa aspoň „päť talentoví“ sluhovia. Skúsme teda svet zlepšiť!

J. F. Kenedy raz povedal svojim spoluobčanom: „ Nepýtaj sa, čo môže urobiť Amerika pre Teba! Spýtaj sa, čo môžeš urobiť pre Ameriku Ty!“ Ak túto myšlienku prenesieme na úroveň nášho zväzu, spýtajme sa každý sám seba, čo môžem pre svoj klub urobiť „Ja“ , čo môžeme pre svoj zväz urobiť „My“.

Na otázku, či je svet lepší ako bol v minulosti sme nenašli jednoznačnú odpoveď. Žije sa nám ľahšie. Žijeme akosi rýchlejšie. Nemáme čas na nič a na nikoho! Všetko meriame časom! Či pracovný výkon, či oddych a chvíle strávené s priateľmi. Všetko chce a potrebuje svoj čas. Skôr chcem byť šťastný ja, potom môže byť šťastný ten druhý. Chcenie urobiť šťastného toho druhého sa akosi vytratilo z našich myslí a duší. Ak toto zmeníme, som presvedčený, že urobíme svet lepším.

Áno, trápia nás iné problémy ako trápili našich predkov pred 2000 rokmi. Biblický príbeh sa však dá uplatniť i v našich časoch. Nechcime ostať nehodnými sluhami.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.