Dobrá myšlienka Slovenského zväzu sclerosis multiplex /ďalej SZSM/ - usporiadať spoločné školenie predsedov, hospodárov a predsedov revíznych komisií klubov - sa uskutočnila v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave od 25.–30.09.2015.

Hlavná téma bola zjednotiť a zjednodušiť účtovníctvo v kluboch, prejsť z papierovej formy na počítačovú a revízorom ukázať správnu formu čo má obsahovať účtovný doklad, ako previesť kontrolu dokladov a správnosť využitia finančných prostriedkov klubu.

Spoločné sedenie predsedov a hospodárov klubu viedla Vlastička Krchniaková a Majka Púchovská. Vlastička, aj napriek svojej nepríjemnej chorobe, trpezlivo vysvetľovala čo a ako zapísať do peňažného denníka a ako urobiť ročnú závierku. Bolo dobre, že sme mali k dispozícii 7 počítačov, pri ktorých sme sa v skupinkách striedali. Potom nastúpila Majka Púchovská, ktorá si precízne pripravila a spracovala peňažný denník v počítačovom programe Excel. Tu ale nastal prvý problém. Boli medzi nami aj takí, ktorí síce vedia čo je počítač, ale nevlastnia ho, iní počítač majú, ale nevedia, že nejaký program ako Excel vôbec existuje. Preto mala Majka čo robiť počas školenia, aby vysvetlila čo to na tej obrazovke vlastne svieti. Vzorne jej pomáhal manžel, ktorý obiehal jednotlivé počítače a ukazoval, čo kde treba zatlačiť a na čo kliknúť. Aj keď sa obidvaja veľmi snažili, mnohí (keď vyšli von na prvú prestávku) nevedeli ako sa volajú a mali v hlavách poriadny galimatiáš.

Postupne sa im to v hlavách utriaslo, a to čo im tam ostalo si mohli precvičiť v samostatnej práci na počítači.

Až čas ukáže, koľkí odložia papierový peňažný denník a nájdu odvahu robiť to jednoduchšie a pohodlnejšie v Exceli.

Revízori pracovali pod vedením Petra Zemana a Jána Puteru. Vysvetľovali čo majú obsahovať podľa zákona o účtovníctve doklady a ako robiť v kluboch revízie, aby bolo všetko v poriadku. I keď sa vyskytli niektoré kontroverzné odporúčania, ktoré vyvolali určité pochybnosti o správnosti postupu, nakoniec došlo k dohode, že sa to bude robiť tak, ako to uznáva zväz.

Popri tlačení informácií do hlavy bol aj oddychový doplnkový program. - Pani doktorka nás zaujímavo informovala o nových formách liečby SM–ky. - Prišli medzi nás študenti, aby sa dozvedeli čo je to za chorobu tá SM–ka. - Jedno poobedie usporiadala Beátka Kuracinová pre predsedov klubov stretnutie na tému „ako vylepšiť náš časopis Nádej“. - Mali sme aj možnosť v novootvorenom rehabilitačnom trakte hotela využiť masáž, perličku alebo parafínový zábal. Procedúry nám pomohli uvoľniť sa po dlhom sedení za počítačmi. - A keď sme si už uvoľnili telo, boli sme pripravení na večerné disko. Stálice tanečného parketu si nenechali ujsť takúto príležitosť, ale našli sa aj takí, ktorí zvolili radšej oddych na izbe v posteli.

Pobyt ubehol ako voda a verím, že snaha lektorov nevyjde navnivoč a čo najviac klubov si prehodí účtovníctvo z papiera do počítača.

Záverom mi nedá, aby som nespomenul tých, ktorí sa školenia nezúčastnili.

Mohli mať zdravotné, rodinné alebo pracovné prekážky že neprišli, ale boli to aj takí, ktorí by to školenie potrebovali najviac.

Vďaka vedeniu SZSM za dobrý nápad, lektorom za snahu a trpezlivosť nás niečo naučiť a všetkým zúčastneným za vytvorenie priateľskej atmosféry.

Vojto z Revúcej

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.