O tom, že rekondície sú vítanou a odporúčanou súčasťou liečby aj pri ochorení skleróza multiplex, dnes už nie je pochýb. Ja si ale spomínam na začiatky fungovania nášho klubu v Považskej Bystrici v roku 1990, keď sme sa aj s touto pre nás novou formou stretli po prvýkrát.

Prvú rekondíciu sme zorganizovali za pomoci okresného výboru zväzu zdravotne postihnutých a SM-károv z Bratislavy - Jožka Kmeťa a Ivana Košibu. Tí nám ukázali, ako má rekondícia vyzerať.

V súčasnej dobe máme aj v tejto oblasti za sebou kus práce (a žiaľ sme o 25 rokov starší). Ak to financie dovolia, náš klub ročne organizuje aj dve rekondície, a tak môžeme porovnávať a hodnotiť. Nie je to však ľahké, pretože každá rekondícia je niečím výnimočná, dobrá a ešte lepšia. Zažili sme rekondície tuzemské i zahraničné, ale našťastie všetky boli svojím spôsobom prínosom. Prínosom pre nás sú aj rekondície, organizované SZSM, ktoré sú zamerané na osobitné skupiny – skôr mladých ľudí.

Keďže skôr narodení radi spomínajú na minulosť, zaspomínam si vždy na tie, ktoré sa mi hlboko zakorenili v pamäti a svojim spôsobom boli najkrajšie. Uskutočnili sa v Belušských Slatinách. Nemali sme k dispozícii kúpanie v termálnej vode, batériu rehabilitačných procedúr a pracovníkov. Nosným bodom programu bolo cvičenie jogy s Dr. Vincenciou Brežnou. Spomínam si, ako nám vysvetľovala význam každého cviku pre naše zdravie. Mali sme predovšetkým sami seba, vytvárali sme si medzi sebou krásne vzťahy, nové priateľstvá. Nepamätám si, že by bol niekto nespokojný alebo by sa nezúčastňoval spoločných aktivít. Samozrejmosťou boli ranné rozcvičky, vychádzky do prírody, či odborné prednášky, stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

V súčasnosti sú rekondície zabehnutou súčasťou klubového života a mnohí to, žiaľ, berieme ako samozrejmosť. Treba však vidieť a oceniť kus práce členov výboru, ktorí majú na starosti úspešný priebeh týchto podujatí. Dnes už niet pochýb o prínose rekondícií nielen pre telesné zdravie, ale aj psychiku členov, upevňovanie roky trvajúcich či nadväzovanie nových priateľstiev a poskytovanie si vzájomnej pomoci.

Na tieto krásne chvíle rada spomínam a prajem všetkým, aby takéto niečo zažili.

Vaša Emília Vašutová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.