Jedného dňa poslala Jarmila mail, že v septembri sa bude konať v Brne 2. medzinárodný kongres o RS. Celkom nás to s manželkou zaujalo, pretože v Brne sme boli ešte „za oných čias“ niekoľkokrát pracovne, a posledne na výstave rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Slovo dalo slovo, a pokiaľ sa nevyskytne nejaká nečakaná prekážka, rozhodli sme sa do Brna ísť. Chodiaci má na výber, cestu buď vlakom alebo autobusom. No ja, ktorý zvládnem len pár krokov a pod zadkom mám prilepený invalidný vozík, mám jedinú alternatívu: cestu vlastným autom. Ale ani taký ťažšie chodiaci to nemá vlakom vyhraté. Časté výluky a s tým spojené prestupovanie na autobus, a potom z autobusu na vlak, môže urobiť cestu mimoriadne dobrodružnú. Zobral som si do rúk mapu a hodnotil som trasy cesty, aby to bolo rýchle, ale aj bezpečné, a ešte som musel trasu po Morave vyriešiť tak, aby som neplatil diaľničnú známku, veď na tých pár kilometrov do Brna by to boli vyhodené peniaze. Čakala nás ešte jedna vec, na ktorú sme si odvykli, a to výmena peňazí. Ja stále považujem to, že máme Euro, za dobrú vec.

Nastal deň odchodu, pohodlne sme sa usadili do auta, skontrolovali sme či máme všetky potrebné doklady, zapol som navigáciu a ako sa hovorí „v mene Božom“ sme vyrazili na cestu. Cesta prebehla bez stresu, hotel sme našli bez motania a už nasledovali objatia, bozky, radostné úsmevy s priateľmi, že sme sa opäť stretli a to dokonca v zahraničí. Niekto si po privítaniach išiel oddýchnuť, iní vyrazili do ulíc, veď hotel bol len pár metrov od centra mesta. Na námestí nás prekvapilo množstvo stánkov, až po chvíľke sme zistili, že mesto oslavovalo „dni vína“. Burčiaku bolo koľko vám hrdlo ráčilo, ani hladom by ste neumreli a na pódiu sa striedali hudobníci so svojím programom a zabávali sa tam všetky vekové kategórie. V tom večernom virvare by sme vydržali aj do neskorších nočných hodín, no zmáhala nás únava po ceste, ale hlavne myšlienka na zajtrajšie skoré vstávanie.

Museli sme vstať už o 5:30 hod, aby sme sa stihli naraňajkovať a presunúť na 9:00 hod. na miesto konania kongresu do Kampusu Masarykovej univerzity. Voľakedy som bol ranné vtáča, ale na penzii som si „prestavil“ svoje biologické hodiny a takéto skoré vstávanie je priam utrpenie, ale jedenkrát to človek prežije. Všetko sme načas zvládli a už sme sa usádzali do študentských lavíc v aule. Nebudem vás zaťažovať podrobnosťami programu a prednášok. Privítal nás primátor Brna Petr Vokřál, pozdravil nás patrón projektu herec Radim Fiala. Odovzdali nám pozdrav zástupkyne Európskej platformy pre RS Elisabeth Kasilingam. Piesňou „ Romantik“ nás pozdravila šansonierka Hana Robinson. Krátke pozdravy predniesla aj RNDr. Kamila Neplechová - predsedníčka Únie Roska, aj naša prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová.

Potom sa už rozbehli prednášky veľmi zaujímavé a poučné. SM-ke sa venoval prof. MUDr. Jan Mareš, PhDr. Inštitút zdravého života Welko nám predstavil Ing. Vladimír Klescht, platformu OMS (ktorej zakladateľom je Prof. George Jelínek) nám predstavil RNDr. Petr Beňovský, PhDr. Projekt „Překonej sám sebe“ odprezentoval autor projektu Radovan Holub. Všetko prebiehalo svižne, s malými prestávkami, aj vďaka pohotovej moderátorke Mgr. Karolíne Antlovej.

Organizátor nás však nepríjemne prekvapil tým, že v Brne mali problém s pitnou vodou, takže bola vlastne nepitná, a zabezpečil účastníkom pitný režim len za peniaze v bufete. Bezplatne sme nedostali ani pohár vody, ani krajec suchého chleba. Toto sa u nás na Slovensku nemôže stať. Tento nedostatok sme aj patrične usporiadateľovi vytkli, toto jediné naštrbilo ináč dobrý dojem z celého podujatia. Zoznámili sme sa s niekoľkými zaujímavými ľuďmi, ako pani Radka, ktorá bola organizátorkou expedície na Kilimandžáro, aj s vozičkárkou pani Danielou, ktorá bola tiež účastníčka tejto expedície.

Večer sme opäť vyrazili do víru veľkomesta, aj keď sme boli unavení, povedali sme si, že spať môžeme aj doma. V nedeľu doobeda sme sa ešte spoločne stretli a hľadali sa možnosti spolupráce s českými priateľmi. Prof. MUDr. Jan Mareš, PhD. ochotne odpovedal na naše otázky ohľadom liečby SM-ky.

Môj osobný dojem z podujatia je dobrý. Ubytovanie bolo v centre mesta vyhovujúce, aj keď kúpeľňa pre „ťažkého“ vozíčkara by asi bola stresová. Nízke WC, nevhodné madlo a vaňa. Spoznali sme nových ľudí, videli nové miesta, aj sme sa čo-to nové dozvedeli. Zväz sa v rámci svojich možností o nás vzorne postaral, za čo tým, ktorí sa o to pričinili, ďakujem.

A už sú tu opäť objatia, bozky a úsmevy, ale teraz rozlúčkové.

Ešte niekoľko postrehov z potuliek po meste, ktoré nás prekvapili. V niektorých stánkoch na námestí sa dalo platiť platobnou kartou, občerstvenie podávali na papierových podnosoch a nie na plastových. Pivo sa čapovalo do tenkostenného skla, a aj víno sa nalievalo do skla na stopke. Za sklo bola záloha, ktorá sa potom samozrejme vrátila. Pivo aj víno sa predsa lepšie pije zo skla, ako z podivne sa prehýbajúcich pohárov z plastu.

Domov sme šťastlivo došli a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Vojto z Revúcej

Po prečítaní názvu si poviete – Aha, niektorý klub sa chce pochváliť rekondičným pobytom. Pochváliť sa, ako sa mali, a dať aj ostatným inšpiráciu na stretnutia do budúcnosti.

Je to len čiastočne správne chápanie názvu. Nuž priblížim Vám, čo to bola za akciu.

Slovenský zväz SM pripravil v dňoch 21. - 23. októbra v Piešťanoch seminár: Diagnóza sclerosis multiplex. Jednalo sa o stretnutie novo diagnostikovaných pacientov a Sekcie detí, ich rodičov, mládeže a ich opatrovníkov.

V piatok, 21. októbra, sme sa schádzali už v popoludňajších hodinách v Rybárskom Dvore. Je to malá osada s penziónom, s prekrásnymi sadovými až parkovými úpravami a s rybníkmi naokolo. Len čo by kameňom dohodil bola hrádza piešťanskej Sĺňavy. Pekné slnečné jesenné popoludnie priam ponúkalo prechádzku okolo tohto zariadenia. Stretávali sme sa so známymi i neznámymi tvárami, trocha sme sa okúňali, boli neistí. Najmä tí, čo sa prvý raz stretli na takomto podujatí.

Jarka Fajnorová znova preukázala svoju intuíciu a zoznamovací večer mohol začať večerou o 18-tej hodine. Najprv nesmelo, neskôr však vcelku živo, sa diskutovalo okolo jednotlivých stolov. My „starší“ sme si trocha odsadli, radili sme sa o nasledujúcom dni, priebehu stretnutia, čo ešte vylepšiť. A tak sa mohli naši mladí priatelia rozprávať bez pocitu, že ich sleduje „Veľký Brat“.

Ráno po raňajkách sme sa presunuli do hotela Máj, kde sa konali prednášky. Začiatok bol o 9-tej hodine, napriek tomu, že sme mali technické problémy – nedali sa stiahnuť prednášky z kľúča. Tak „zahviezdili“ Peter Zeman a Daniel Kimlička a nakoniec sa prezentácia uskutočnila…

Po úvode Jarky Fajnorovej, ktorá nám predstavila novodobú históriu a ciele SZSM, sme si vypočuli prednášku pani V. Zigovej z ambulancie centra pre liečbu SM v Bratislave-Ružinove, s názvom „SM-nečakaný hosť“. Výborný úvod, ktorý priblížil SM-ku a prácu v centre. Nasledovali prednášky p. PhaarmDr. Dominika Tomeka, MPH, PhD. zo Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS – interakcia liekov – princípy a špecifiká u pacientov s diagnózou SM, interakcie s doplnkami výživy a so stravou. V ďalšej prednáške sme sa dozvedeli o dodržiavaní zásad liečby - adherencia a kompliancia. Adherenciu definujeme ako jav alebo stav, v ktorom sa pacient prispôsobuje liečebným postupom a nárokom lekára, akceptuje požiadavky preskripcie (predpisovania) a dodržiava pokyny lekára a ošetrujúceho personálu, ako aj prispôsobuje svoj životný štýl. Naopak, kompliancia je úzko spojená s užívaním liekov. Odzrkadľuje proces užívania liekov, dodržiavanie časového harmonogramu a dávkovacích schém. Samozrejme, že adherencia a kompliancia v klinickej praxi spolu súvisia, neznamená to však, že ak je splnená jedna časť, je automaticky splnená aj druhá. Pacient môže mať dostatočnú komplianciu, ale má nízku adherenciu a naopak.

V tretej prednáške p. Dr. Tomeka sme sa dozvedeli tom, ako liek vzniká, o jeho výskume a vývoji – aj s ohľadom na SM.

Pred obedom sme si vypočuli ešte prednášku MUDr. B. Brežného – komunikácia s lekárom – teória a realita, ako zvládať chvíle s SM. V prednáške sa poukázalo na ochotu lekára vložiť sa celou osobnosťou nielen do diagnostiky a liečby pacienta s SM, ale aj do jeho osobného života, s cieľom modifikovať negatíva, ktoré SM pacientovi prináša. Dôraz bol v druhej časti prednášky kladený na klubovú činnosť SZSM a prínos činnosti klubov na zdravotný (somatický i duševný) aj sociálny dopad na pacienta s SM a jeho rodinu.

Po obede sme sa venovali cvičeniu s SM-systémom, ktoré nám ukázala Mgr. Erika Kubešová, externá fyziotereutka. Dostali sme elastické pruhy, s ktorými sme sa snažili napodobňovať našu cvičiteľku. Nie je to na prvý pohľad jednoduché, treba sa to naučiť. Až potom je to ľahké a dá sa to cvičiť denne i niekoľko ráz. Treba si uvedomiť, že každodenné cvičenie nielenže udržuje a zlepšuje kondíciu človeka, ale svojim spôsobom predchádza pri eventuálnom ataku ťažším hybnostným poškodeniam.

Až do večere, ktorá bola od 18-tej hodiny sme sa venovali workshopom s názvom Úskalia terapie SM v domácom prostredí. Vytvorili sa skupiny, v ktorých sa preberali otázky liečby, rehabilitácie, ale aj sociálna problematika. Ako vedúci skupín to boli panie A. Margetiaková, V. Zigová, Mgr. Z. Berlanská, Mgr. E. Kubešová a N. Talianová.

Po večeri sme sa presunuli do Rybárskeho Dvora, kde sa znova diskutovalo v skupinkách, vymieňali sa skúsenosti. Veru, bolo o čom diskutovať.

V nedeľu sme sa po raňajkách rozchádzali do domovov. Obohatení novými poznatkami a verím, že aj novými priateľmi. Stretnutie ukázalo, že námaha s organizáciou takéhoto podujatia sa vyplatila. Viacerí sa ma pýtali, či budeme obdobné stretnutia organizovať. Boli prednesené témy, ku ktorým sa bežne pacient nedostane. Workšopy ukázali na nové možnosti boja s SM, na ktoré v ambulanciách nie je čas, resp. sa lekári nezaoberajú touto problematikou.

Moje veľké ďakujem venujem všetkým prednášajúcim, tiež ho venujem všetkým účastníkom, ktorí si tieto prednášky vypočuli a odniesli si domov veľa nových poznatkov. Dúfam, že kontakty, ktoré sa nadviazali medzi našimi mladými priateľmi budú mať pevné putá a budú mať tendenciu sa opakovane stretávať.

Posledné slová by som venoval Jarke Fajnorovej. Prosím, ak bude možné, opakuj takéto stretnutia. Je to vynikajúca myšlienka! Výstup z tohto „minisympózia“ sa síce nedá merať na peniaze, ale má výrazný efekt a dopad na našich novo diagnostikovaných a mladých priateľov. Držím Ti palce, aby obdobných nápadov na skvalitnenie práce SZSM bolo čo najviac, a aby si mala po ruke ochotných a oduševnených spolupracovníkov.

MUDr. Branislav Brežný

Asi 85% pacientov so sklerózou multiplex (SM) trápi únava. Je to takmer konštantný príznak, ktorý vzniká v dôsledku prebiehajúceho zápalového procesu. Tiež je sprievodným javom ostatných príznakov ako sú poruchy spánku či bolesť. Jej stupeň je individuálny, pohybuje sa od nerušivej až po tak závažnú, že pacientovi znemožní pracovať na plný úväzok.

Prvým krokom k tomu, aby ste sa s únavou vysporiadali je zistiť jej príčinu. Nie vždy je to totiž samotná SM. Môže byť aj nežiaducim účinkom mnohých liekov, ktoré pacienti s SM zvyknú užívať, napríklad benzodiazepínov či baklofenu. Tiež ju môže spôsobiť chronický zápal v zmysle recidivujúcich infekcií (napr. močového traktu), problémy so štítnou žľazou či anémia (nedostatok železa v krvi).

Popisovaná je ako každodenná a závažnejšia ako akákoľvek únava pociťovaná pred diagnostikou SM. Môže sa vyskytnúť už ráno, dokonca aj po kvalitnom nočnom spánku a v priebehu dňa sa zvykne zhoršovať. Môže sa objaviť náhle a spontánne alebo v súvislosti s duševnou čí fyzickou aktivitou, pri relapse aj inaktivite ochorenia, v dusnu, v strese, v súvislosti s infekciou, s jedlom, poruchou spánku či ďalšími stavmi. Obezita, najmä ak je spojená s fyzickou inaktivitou, ju zvykne zhoršovať.

Kľúčové pre jej zvládnutie sú režimové opatrenia. To znamená najmä zaistenie kvalitného nočného spánku, preventívneho odpočinku a vyhýbanie sa zaťažujúcej aktivite. Ak vám únavu zhoršuje stres, porozmýšľajte nad návštevou psychoterapeuta, ktorý vás môže naučiť relaxačné techniky na jeho lepšie zvládnutie. Ak ju zhoršuje teplo, vyhýbajte sa mu a v horúcich dňoch použite ochladzovacie techniky ako studenú sprchu či zábaly, studené nápoje. Dokonca existujú aj špeciálne chladiace vesty.

Je potrebné, aby ste sa naučili svoju energiu starostlivo uchovávať a pracovné úlohy či vyčerpávajúce denné aktivity zaradili do tej časti dňa, kedy vládzete najviac. Ak nevládzete, jednoducho si zdriemnite, či požiadajte blízkych o pomoc. Nedajte si svoju energiu ukradnúť a venujte ju len tomu, čo je pre vás naozaj dôležité. Myslite na to, že vás môže zbytočne vyčerpávať napr. aj stretávanie sa zo zvyku s ľuďmi, s ktorými vás už nespájajú spoločné záujmy či témy a udržiavanie vzťahov, ktoré vám už nič neprinášajú.

Paradoxne najlepším bojovníkom proti únave je primeraná fyzická aktivita. Okrem toho, že celkove vplýva blahodárnena váš zdravotný stav, zvyšuje aj vašu fyzickú kondíciu a bežné denné aktivity sa tak stávajú pre vás menej náročnými. Cvičenie ovplyvňuje aj náladu a pomáha odbúrať stres. Dokázané je, že proti únave pôsobí aeróbny tréning a joga, ale v princípe je prospešný akýkoľvek druh pohybu. Dôležité je, aby vás bavil a mali ste z neho radosť.

Existuje aj farmakoterapia únavy, jej efekt je však často iba minimálny a vedľajšie účinky zbytočne zaťažujúce.

Na záver niečo z ordinácie psychológa na zamyslenie. Viac unavení vraj bývajú tí pacienti, ktoré svoje ochorenie úplne neprijali. Množstvo energie totiž venujú sťažovaniu sa na život a na chorobu, hnev, hľadanie vinníka a sebaľútosť. Zmierenie sa s ochorením a jeho prijatie tiež môže pomôcť únavu zvládnuť.

Tak, ako existuje celá škála faktorov, pomocou ktorých môžete nasmerovať vaše ochorenie k lepšiemu, existuje aj škála takých, ktoré priebehu vašej SM neprospievajú.

Najdôležitejším z týchto faktorov je nedodržiavanie liečebného režimu. Imunomodulačná liečba dokáže postup ochorenia výrazne spomaliť a zmierniť jeho následky. Dávkovací interval každého prípravku bol stanovený množstvom štúdií a v praxi sa používa ten, ktorý funguje najlepšie. Preto dávky lieku nevynechávajte.

Tiež by ste mali upozorniť vášho lekára vždy, keď sa u vás vyskytnú nové príznaky. Ak sa totiž jedná o atak, jeho zanedbaním a nepreliečením si tiež výrazne škodíte a zvyšujete šancu, že atak poškodí nervové vlákna.

Ďalším faktorom, ktorý výrazne vplýva na postup ochorenia, je fajčenie. U fajčiarov SM dokázateľne postupuje niekoľkokrát rýchlejšie. Fajčiari majú v mozgu viac ložísk, rýchlejšie im ubúda mozgové tkanivo a rýchlejšie sa u nich vyvíja invalidita. Cigarety tak znižujú účinnosť liečby.

Pacienta s SM výrazne ohrozujú aj akékoľvek infekcie. Dochádza pri nich k nešpecifickej aktivácii imunitného systému, preto sa atak často objaví po prekonanom infekčnom ochorení. Najlepšie je infektom sa úplne vyhnúť dostatočným príjmom vitamínov, otužovaním a fyzickou aktivitou.

Ak sa vám to predsa len nepodarí, nepodceňujte ich a dostatočne pri chorobe oddychujte. Tiež zájdite za vašim obvodným lekárom, niektoré infekcie si môžu vyžadovať antibiotickú liečbu. Ak sa infekty často opakujú, je vhodné zistiť, či niekde nemáte zápalové ložiská ako cysty či polypy a tie odstrániť. Takisto pri opakovanom zápale mandlí zvážte ich vybratie. Pri častých vírusových infekciách vám lekár môže preventívne predpísať 100 mg antivirotikaamantadinu denne.

O akomkoľvek užívaní voľnopredajných prípravkoch na posilnenie imunity (napr. s obsahom echinacey, hlivy ustricovej či betaglukánov) sa vždy poraďte s vašim lekárom, nakoľko niektoré z nich tiež môžu zvýšiť riziko ataku.

Vyhnite sa pre istotu aj výživovým doplnkom s obsahom resveratrolu. Nedávne výskumy naznačujú, že jeho vysoké dávky by mohli zhoršiť priebeh SM. Konzumácie červeného vína alebo čučoriedok sa vzdávať ale nemusíte, v nich sa také vysoké dávky nenachádzajú.

Niektoré druhy očkovaní tiež dokážu vyprovokovať atak, preto každé očkovanie dôkladne zvážte a tiež sa o ňom poraďte s odborníkmi.

Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť. Tukové tkanivo produkuje prozápalové faktory a obezita tak môže viesť k zvýšenej aktivite ochorenia.

Škodlivým faktorom je aj nedostatok pohybu, lebo vedie k zníženiu fyzickej kondície, ochabnutiu svalstva a rýchlejšiemu postupu invalidity.

Jedno pivo či dva deci vína vám príležitostne neublížia, nadmerné a časté užívanie alkoholu však vedie k rýchlejšiemu úbytku mozgového tkaniva a zhoršovaniu neurologických funkcií.

Na postup ochorenia veľmi zle pôsobí aj stres, väčšinou zhoršuje aj už prítomné symptómy. Stresu sa často vyhnúť nedá, dá sa ale naučiť sa techniky, ktoré vám ho pomôžu zvládnuť.

Teplo (spôsobené horúcim počasím, horúčkou alebo fyzickou námahou) môže prechodne zhoršiť príznaky ochorenia, toto zhoršenie však znížením teploty odozneje. Samotný priebeh SM sa teplom nezhoršuje.

V progresii ochorenia hrá obrovskú úlohu vaša psychika. Negatívne myšlienky a neustále obavy vám preto takisto ubližujú. Vyhnite sa pacientskym diskusiám na internete, veľakrát obsahujú zavádzajúce a nepravdivé informácie a mnohí pacienti si tam ventilujú svoje nezvládnuté negatívne emócie, ktoré sa takto prenášajú na vás.

Vypočuť si po sérii zdravotných problémov a vyšetrení, že máte sklerózu multiplex (SM) vyvolá v každom rôzne pocity. Možno úľavu, že už konečne viete, čo sa s vašim telom vlastne deje. Možno hnev a otázky, prečo práve vás táto choroba postihla. Možno strach z neznámeho, smútok či beznádej.

Nech už je ten pocit akýkoľvek, doprajte si dostatok času na jeho spracovanie a tiež na spracovanie všetkých informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu. Liečebný režim SM je veľmi komplexný a spočiatku sa vám môže zdať, že informácie o tejto diagnóze vás celkom zahltili.

Časom sa to však zlepší a zistíte, že život diagnózou nekončí. Že SM vás nedefinuje a aj naďalej môžete robiť množstvo vecí, ktoré vám robia radosť.

Neuzatvárajte sa pred vašou rodinou a blízkymi. Otvorene s nimi zdieľajte správne informácie o svojej chorobe, liečbe a pocitoch, ktoré ju sprevádzajú. Myslite na to, že sú to ľudia, ktorí vás majú radi a sú pripravení vám byť oporou.

Čo sa týka širšieho okolia či pracovného kolektívu, zvážte, nakoľko s ním chcete vašu diagnózu zdieľať. Väčšina ľudí netuší, o čo pri SM ide a neustále vysvetľovanie môže byť pre vás únavné.

Je dôležité si uvedomiť, že SM sa u každého človeka prejavuje inak a je potrebné sa týmto prejavom prispôsobiť. Vašim cieľom by malo byť, aby sa vaša SM prejavovala čo najmenej a existuje veľa spôsobov, ako tento stabilizovaný stav dosiahnuť.

V prvom rade sa pripravte na pravidelné návštevy špecializovaného SM centra a úzku spoluprácu s neurológom. Ním by mal byť človek, ktorému dôverujete a je ochotný vám zodpovedať všetky vaše otázky. Majte na pamäti, že je to váš najdôležitejší spojenec a ak vám nevyhovuje, nebojte sa ho vymeniť.

Spolu s lekárom si vyberte liečebný režim, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu zdravotnému stavu a doterajšiemu životnému štýlu tak, aby ste ho dokázali dodržiavať. Venujte pozornosť novým príznakom ochorenia. Ak trvajú viac ako 24 hodín, vyhľadajte lekára, pretože môže ísť o atak, ktorý si vyžaduje okamžitú liečbu.

Často sa stáva, že atak prichádza po prekonaní bežných ochorení ako nádcha, angína či zápal priedušiek. Snažte sa im preto vyhýbať. Ak predsa len ochoriete, dostatočne oddychujte a ochorenie poctivo vyležte. Myslite na to, že pár dní doma je vždy lepších ako hrozba poškodenia nervových vláken a následný pobyt v nemocnici.

Ak ste pred diagnózou aktívne športovali a nerobí vám to problém, nie je dôvod prestávať. Ak vás príznaky budú v danej aktivite obmedzovať, nebojte sa hľadať iné spôsoby pohybu, ktorévám prinesú rovnaké potešenie. Fyzická aktivita vplýva na priebeh ochorenia veľmi pozitívne.

Čo sa týka práce, pri priaznivom priebehu ochorenia môžete mnohé profesie vykonávať ešte veľmi dlho. Nie je preto dôvod sa svojej práce vzdať. Pamätajte si však, že vy určujete, koľko toho zvládnete a zbytočne sa nepreťažujte.Ak nevládzete, porozmýšľajte o skrátení pracovného úväzku, prípadne o možnosti pracovať z domu.

Veľmi dôležitým faktorom pre úspešnosť liečby je psychická pohoda. Preto sa vyhýbajte stresu a duševnému prepracovaniu. Naučte sa pozitívne myslieť a tešiť sa z maličkostí. Premietanie si katastrofických následkov choroby, ľutovanie sa a pravidelné opakovanie toho, čo všetko kvôli SM nemôžete robiť, nevedie k ničomu dobrému. Nemôžete zmeniť, čo sa stalo, máte však plnú moc nad tým, ako tento fakt prijmete a ako k ochoreniu budete pristupovať. Sústreďte sa na to, čo napriek vašej diagnóze robiť môžete a čo vám robí radosť. Predchádzať progresii ochorenia je dôležité, ale umárať sa myšlienkami, čo s vami bude o 20 rokov, je zbytočné. Žijete v prítomnosti, nie v budúcnosti.

Prijmite pomoc vašich blízkych, lekárov, pacientskych spolkov či organizácií. Udržujte kontakt s vašimi priateľmi a spoločenský život. Pokiaľ skĺzavate do depresií, nebojte sa vyhľadať pomoc psychológa či psychiatra.

A napokon to najpodstatnejšie- pamätajte, že vo vašom živote ste najdôležitejšia osoba vy. Neporovnávajte sa s ostatnými, či už s tými, ktorí SM nemajú alebo tými, ktorí áno. Každý sme iný a každý máme svoje radosti a starosti, ktorým pripisujeme rôznu dôležitosť. Život nám však naloží iba toľko, koľko unesieme. Preto vedzte, že i vy váš náklad hravo zvládnete.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.