Život s priateľmi je krajší a bohatší. Hovorí sa, že život je ako strapec hrozna… život je ako vyšívaná tkanina – prvá polovica sa nám zdá byť pekná – tá druhá je s chybami, ale je poučná, ukáže sa kadiaľ vedú nitky.

Na základe pozvania Severomaďarského zväzu SM so sídlom v Miškovci, boli pozvaní členovia klubu SM z Rimavskej Soboty na týždenný rekondičný pobyt, ktorý sa konal v kúpeľnej obci BEREKFURDO.

V jedno májové upršané ráno sme vycestovali a v meste Ózd sme sa stretli s členkou Maďarského zväzu SM, ktorá si presadla do nášho vozidla. Juci (nám už známa z predošlej návštevy u nás) vysvetľovala trasu našej cesty na patričnej úrovni a upozorňovala nás na významné miesta. Prechádzali sme cez kopce smerom na Eger cez rieku Tisa a ďalej na juhovýchod k cieľu našej cesty. V dopoludňajších hodinách sme docestovali do obce BEREKFURDO. Ubytovaní sme boli v „MEGBÉKEDÉS HÁZA“ - (Dom zmierenia) – kongresové centrum Maďarskej reformovanej cirkvi.

Srdečne nás privítala predsedníčka Severomaďarského zväzu chorých SM z Miškolca p. Nagyné Siraky Szilvia, ako aj ostatní členovia, ktorí boli na návšteve v Rimavskej Sobote.

V odpoludňajších hodinách sme sa v kongresovej sále zúčastnili oficiálneho otvorenia rekondičného pobytu „Týždeň úsmevu“.

Prítomných privítala predsedníčka SMBOE Dr. Kovács Tóth Agnes. Privítala hostí z Poľska, Slovenska a chorých na SM z Maďarska.

Predstavili nám cvičiteľov a oboznámili nás s daným programom na celý týždeň. Fyzioterapeutka, špecialistka zameraná na ochorenia SM a neurologické diagnózy, nám predvádzala cvičenia, ktoré sme spoločne precvičovali. Absolvovali sme jednodňový autobusový zájazd do Tisa – Ekocentrum Park, odkiaľ máme nezabudnuteľné zážitky. Bola nám predvedená správna technika chôdze s trekingovými palicami. Popri cvičeniach sme využívali príjemné prostredie termálneho kúpaliska. Počas celého pobytu boli k nám hostitelia milí, prívetiví a pohostinní. Privítali sme našu Prezidentku SZSM J. Fajnorovú a predsedníčku trebišovského klubu I. Pástorovú, ktorá bola aj naša tlmočníčka.

Na záver boli vyhodnotené práce z tvorivých dielní, ktoré boli nápadité až dojímavé svojou snahou a vytrvalosťou. Naša predsedníčka D. Kovácsová predstavila náš klub a priateľstvo s Miškolským klubom a pripomenula, že sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a odvetnú návštevu. Zlatým klincom večera bola predsedami podpísaná medzinárodná zmluva medzi organizáciami: SMBOE Maďarsko, SM Poľsko a SZSM Slovensko, na ďalšiu spoluprácu.

Na záver môžem konštatovať a iste mi dáte za pravdu, že všetky organizácie majú spoločný cieľ – pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, veď pomoc je tým najväčším prejavom ľudskosti.

Jolana Švajková
tajomníčka Klubu SM Rim. Sobota

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.