Ľudkovia moji, to by som nedokázal opísať, ani keby som si všetky pršťoke polámal na klávesnici, či zavaril všetky moje závitíky v mozgu. To vám bola krása a nádhera, to sa musí zažiť na vlastné oči a uši, poprípade chuťové kanáliky. Zišla sa jedna veľká, úprimná rodina, ktorá chcela spoločne osláviť zimné sviatky v klubovom kruhu. Verím, že srdcu najbližšia je vlastná rodina, ale nám už len DNA treba trochu poopraviť a budeme aj pokrvní bratia a sestry, v tom najlepšom slova zmysle.

Keby som chcel vymenúvať všetkých, ktorí niečím prispeli, tak by tieto kluboviny museli mať raz toľko stránok. Tak ak okrajovo spomeniem iba niektorých, prosím, nech mi je odpustené ostatnými, nie je za tým nič špekulatívneho. Každý priniesol čo mohol, s čím chcel urobiť ostatným radosť a verte mi, že sa to každému jednému podarilo minimálne na 100 percent.

Najvzácnejšie na celej akcii bolo, z pohľadu môjho zraku, to, že sme sa tešili jeden na druhého a akú kto bude mať radosť z toho, že sa opäť vidíme a že sa môžeme obdarovať úsmevom na tvári, radosťou v srdci a sem tam nejakou mlsotou. Vôbec nám nechýbali honosné dary, lebo sme mali vianočnú výzdobu, bohaté stoly a najmä pohodová atmosféru, ktoré nás všetkých obohatili.

Nie všetkým bolo dopriate sa zúčastniť, veríme, že každý, kto len trochu mohol a chcel, našiel si cestu. Nakoľko sme chceli spraviť radosť i tým, ktorí nemajú až takú veľkú šancu sa dostaviť na naše sedenia (či nehľadajú možnosť aspoň raz za čas sa s nami stretnúť mimo rekondícií), poslali sme in klubové upomienkové darčeky poštou. Boli sme radi, že sa ozvali obdarovaní a poďakovali. Boli to super rýchle Malačanky Sonka s Vladkou, trochu neskôr Anička Gerbelová. Neskôr aj Majka z Trenčína. Všetci nechali aj pozdravovať ostatných členov klubu. Pridali sa k nim Mojmír, Ivetka zo Senca z pracovnej zmeny, Ivetka s Dodom, kvôli Dodovej pracovnej zmene. Prechorení Valachyovci, Evka Malinová, Majka Macáková. Pozdravovať nechal aj Milan, Katka a rozlúčil sa s nami Emil.

Tlmočili sme si pozdravy pána prednostu NK doc. Brozmana spolu so sestričkami CSM Valikou a Blankou, ktorí opäť prispeli pozornosťami k spestreniu našich klubových stolov. Pozdravovať nás nechal aj pán Topoľan, ktorý predsedu tak jemne „sfúkol“, že vraj sme sa sľúbili ako klub na návštevu a nechodíme. Ponuka však vraj platí, pokiaľ je kastelánom v zámočku v Topoľčiankach. Až to tak zašumelo medzi prítomnými a zažiarili očká, že vraj, či by sme si opäť nespravili „Krok“ v tom krásnom prostredí. Pouvažujeme, zistíme záujem a dohodneme termín.

No a potom to začalo. Evka Tulinská zabezpečila študentky zo zdravotnej školy v Nitre, ktoré nám zaspievali, zarecitovali a predniesli vianočné správy, koledy a iné piesne. Bolo to bezprostredné, veľmi milé a krásne, podané s láskou a radosťou, ktorá sa preniesla i na všetkých, so zatajeným dychom počúvajúcich prítomných.

Aby sme aj tomu administratívnemu koníkovi dali papať, prebehli sme v rýchlosti potrebné veci ako napríklad neopomenutie vytipovania možných darcov na dve percentá pre budúci rok. Jednomyseľne sme odsúhlasili klubovú výhodu pre členov umiestnených v domovoch dôchodcov či DSS, a to oslobodenie od platenia členských príspevkov i pre rok 2016.

Predseda oboznámil prítomných so záujmom o rekondície roku 2016 a skonštatoval, že taký veľký záujem ešte nebol a to akoby schválne, keď sme vzhľadom na finančné možnosti, pre Dudince rezervovali 24 miest a záujem je 38 členov a Turiec pri rezervácii 18 miest, záujem 27 členov. Vzhľadom na vývoj situácie, predseda navrhol vykonať výber spôsobom, keď každý člen výboru klubu dostane zoznam uchádzačov a vytvorí vlastný poradovník, z ktorého sumarizáciou bude vytvorený základný počet účastníkov a ostatní budú náhradníci. Pri alternatívnom rovnakom počte hlasov, bude rozhodujúci hlas predsedu. Pokiaľ by sa vám táto forma nepáčila, prosím vznášať pripomienky do januárového klubu. Ak by sa nám ešte podarilo získať nejaké finančné prostriedky, budeme operatívne žiadať destinácie o navýšenie počtov účastníkov, aby bol uspokojený čo najväčší počet žiadateľov.

Nedá mi predsa len poďakovať sa Lydke, Darinke z Krškán, Palinovi, Darinke z Bátoviec, Zuzke, Marike a Peťovi, Majke s Jankom, Alenke, Marike Lapášskej, Lacimu, Evke s Titusom a dievčencami zo Zdravotnej školy, Danielke, Lenke, Danovi, Marcelovi, Naďke, Aničke, Klárike. Vám všetkým za krásny príspevok ku koncu roku ďakujem, zanechali ste vo mne krásne pocity a naštartovali ste ma na sviatočnú náladu prichádzajúcich dní. Verím, že to zanechalo niečo pozitívneho vo vás.

Zopakovali sme si termíny zasadnutí klubu na I. polrok 2016.

Síce pod netradičným, ale našim stromčekom (kto máte internet, nájdete ho na našej webovej stránke) sme objavili od Deda Mráza darčeky vo forme sladučkých a zdravučkých jogurtov a chutnučkých nátierok. Nebolo snehu, tak sane škrípali a soby nevládali ťahať, tak prišli iba po Čermáň, kde na šťastie natrafili na dobrého človeka Ing. Čavojského (určite si to meno pamätáte aj z predošlých akcií klubu) a toho poprosili, či by nám to nedoručil. A keďže tam kdesi akurát bola jeho svokrička - Lydka, všetko bolo doručené presne včas a na správnu adresu. ĎAKUJEME.

Nebol to síce Dedo Mráz, ale Palino, ktorý predsedom spracovaný adresár vytlačil (krásne vo farbe), zviazal a osobne doručil. Myslím si, že aj jemu treba jedno úprimné a vrelé ĎAKUJEME.

Možno som precitlivený, ale s týmto kolektívom, by som snáď aj cunami prežil v pohode. Tá úprimnosť, tá spoločná radosť, bez osočovania a hrubostí, aj keď všetko nebolo na 100 percent, lebo všetko bolo perfektné na tisíc percent, a o pravde mojich slov hovorí spokojnosť všetkých prítomných na ich tvárach, keď bolo treba, aby bolo ticho, bolo počuť iba dych nás všetkých, a keď sa patrilo zasmiať, tak vybuchla salva čistého smiechu. Stoly boli krásne, bohaté dobrotami, výzdobou a najmä prenádhernou atmosférou. Opäť sa mi potvrdilo, že to stálo pred mnohými rokmi, dať takúto partiu dohromady. A ako čistia zlato zlatokopovia, keď krúžením vyplavujú balastné prvky, aj náš klub je už očistený a podobá sa rýdzemu zlatu. A aj preto sme všetci bohatí, bez ohľadu stavu finančných prostriedkov na našich účtoch. A že nie sme sami, spomenuli sme aj na našich spolupútnikov krajinou SM v ostatných kluboch našej republiky a v duchu im popriali aspoň takú dobrú atmosféru, aká vládne u nás.

Predseda Klubu sclerosis multiplex Nitra
Tony Suchan

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.