Sklerózu multiplex (SM) zatiaľ vyliečiť nevieme. Máme ale lieky, ktoré ju dokážu „držať na uzde“ a zmierniť jej dopad na vaše zdravie. Liečebný režim SM môžeme v zásade rozdeliť do troch skupín:

  1. Lieky používané pri liečbe relapsu (akútneho zhoršenia)
  2. Lieky používané na zmiernenie alebo odstránenie už existujúcich príznakov ochorenia
  3. Imunomodulačná liečba

Všetky tri skupiny majú pri zvládaní tohto ochorenia svoje miesto. V čom sa líšia a prečo je prospešné ich užívať?

Pri relapse (náhle zhoršenie ochorenia, ktoré trvá viac ako 24 hodín)sa obyčajne používajú silné protizápalové liečivá, tzv. kortikosteroidy, vo forme vnútrožilovej infúzie alebo tabliet. Sú to lieky, ktoré majú síce množstvo nepríjemných vedľajších účinkov, avšak je potrebné užívať ich iba krátkodobo. Obyčajne infúzna terapia nepresiahne 5 dní a následné užívanie tabliet 6 týždňov. Ich hlavnou úlohou je potlačiť zápalový proces, ktorý pri relapse v tele nastáva. Zmierňujú tak následky poškodenia myelínu aj samotných nervových vláken a chránia nervový systém pred stratou jeho funkcie, ktorú zápal môže spôsobiť. Bez kortikoidov by relaps odoznieval oveľa dlhšie a riziko, že by nenávratne poškodil nervové vlákna by bolo vyššie.

Lieky používané na zmiernenie alebo odstránenie už existujúcich príznakov ochorenia sa používajú iba v prípade potreby. Sú to napríklad lieky proti bolesti alebo lieky uvoľňujúce svalstvo (myorelaxanty). Ich cieľom je uľaviť od príznakov a uľahčiť vám každodenný život. Ak príznakmi netrpíte, užívať ich nemusíte.

Špecifickou a najdôležitejšou skupinou sú lieky, ktoré spadajú pod označenie imunomodulačná liečba. Špecifickou, pretože sa užívajú nepretržite, bez ohľadu na to, či máte nejaké príznaky, relaps alebo sa cítite úplne zdravo. Najdôležitejšou, pretože práve ony predchádzajú opakovaniu relapsov, progresii ochorenia a tak oddiaľujú aj nástup trvalých následkov ochorenia a zhoršenia stavu.

Imunomodulačná liečba má mnoho podôb- najstaršou a najpoužívanejšou sú injekcie, ktoré sa aplikujú v rôznych časových intervaloch (1-3x týždenne alebo raz denne) do svalu alebo do podkožia. Novšie sú lieky vo forme tabliet, ktoré sa užívajú každodenne. Tablety a injekcie si aplikujete sami, okrem nich existuje aj liečba infúziami, ktoré musí podávať školený personál. Podávajú sa len 1x mesíčně činiekoľkokrát ročne.

Možno sa vám zdá nelogické užívať lieky, keď vám nič nie je. Je ale dôležité si uvedomiť, že tieto lieky sú tu preto, aby vám „nič nebolo“ čo najdlhší možný čas. V princípe je to niečo podobné, ako keď sa v chrípkovom období dopujete vitamínom C alebo liekmi na posilnenie imunity, aby ste neochoreli. Imunomodulačnú liečbu užívate, aby ste predišli relapsu.

Účinnosť imunomodulačnej liečby je podložená množstvom štúdií, ktoré dokazujú, že u pacientov, ktorí ju dodržiavajú, postupuje ochorenie omnoho pomalšie. Tiež dokazujú, že liečba je tým účinnejšia, čím skôr ju začnete užívať. Čím menej relapsov máte, tým viac času má váš organizmus vysporiadať sa s ich následkami a tým menej trvalých následkov ochorenia vám hrozí. Aj pri užívaní imunomodulačnej liečby môže dôjsť k relapsu, obyčajne je však menej závažný a zotavíte sa z neho rýchlejšie ako v prípade, že túto liečbu neužívate.

Lieky sa užívajú dlhodobo, líšia sa svojimi mechanizmami účinku aj nežiaducimi účinkami. Preto je nesmierne dôležité poradiť sa s vašim lekárom a vybrať pre vás ten najvhodnejší. Zásadný význam pri výbere lieku má váš prístup k životu, k vašim aktivitám a požiadavkám na liečbu. Majte na pamäti, že lieky vás nemajú obmedzovať, práve naopak, majú zabrániť tomu, aby vás obmedzovalo vaše ochorenie. Preto je potrebné zvoliť stratégiu, ktorú ste schopní dodržiavať a nezabúdať na liečbu. Funguje totiž len liek, ktorý sa užíva podľa predpisu.

Michaela Barkociová, študentka farmaceutickej fakulty, zdroj: www.smkompas.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.