Pacienti so sklerózou multiplex ocenili tých, ktorí sa o nich najlepšie starajú

Slovenský zväz sclerosis multiplex akciou s názvom Benefícium "Slnečnica vďaky SZSM" odštartoval aktivity k Svetovému dňu sclerosis multiplex = World MS DAY 2016 a Dňa slnečníc 2016. Slávnostný ceremoniál sa začal v piatok 13. mája 2016 o 12:00 hodine v trnavskom kine Hviezda. Odborným garantom celej akcie bol prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník MZ SR pre neurológiu.

Slnečnicou vďaky SZSM“ boli po prvý krát obdarovaní najlepší slovenskí dobrovoľníci, osobní asistenti a opatrovatelia, ktorí svoj život zasvätili ľuďom s diagnózou SM.

Dobrovoľník pomáha chorým bez nároku na odmenu, osobný asistent dostáva príspevok, ktorý rozdeľuje samotný pacient. Opatrovateľ je príbuzný pacienta a výška jeho príspevku sa odvíja od celkového príjmu rodiny. Víťazov týchto 3 kategórií nominovalo 24 regionálnych klubov Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Ocenení boli tiež lekári, ktorí okrem odbornosti prejavili aj porozumenie a láskavosť.

Pamätný list, slnečnicu a cestovné hodinky, ako symbol času, ktorý pacientom s SM venujú, dostalo celkom 28 výnimočných ľudí, z toho 12 dobrovoľníkov, 4 osobní asistenti,
8 opatrovateľov a 4 lekári. Výnimočných tým, že im nie je ľahostajné, čo sa okolo nich deje
a s otvorenou náručou i srdcom, pomáhajú esemkárom = ľuďom s diagnózou sclerosis multiplex ľahšie, kvalitnejšie a zmysluplnejšie zvládať život so svojou chorobou.

Slnečnica vďaky SZSM Odovzdávanie ocenenia „Slnečnica vďaky SZSM“ tvorilo iba jednu časť piatkovej Benefície. Najskôr, v panelovej diskusii, ktorú viedla prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová a MUDr. Branislav Brežný, o dostupnosti liečby hovorila neurologička MUDr. Viera Hančinová z SM centra Ružinov. Poukázala aj na potrebu včasnej diagnostiky - človek by mal navštíviť svojho praktického lekára alebo neurológa, ak cíti brnenie, únavu, má problémy s videním alebo zmenami nálad. Ak sú pacienti s SM liečení biologickou liečbou od začiatku ochorenia, ich vyhliadky na aktívny život sa zlepšujú. O záležitostiach duše a tiež o tom, ako sa čo najlepšie vyrovnať s diagnózou, porozprávala psychologička Mgr. Lucia Kuruczová. Zástupca z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Mgr. Michal Krivošík riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím hovoril, okrem iného, na čo majú pacienti nárok v oblasti sociálnych príspevkov, o nároku na kúpeľnú liečbu a pod. Ako posledná sa prítomným prihovorila Komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Za prioritu svojej práce považuje odstránenie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochote riešiť čo najempatickejším spôsobom životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac tieto podmienky priblížili životným podmienkam zdravých ľudí.

Slnečnica vďaky SZSM V kultúrnej časti so svojim programom vystúpili deti z Detského folklórneho súboru DRIENKA z Trnavy a známe piesne a melódie na záver zahrala hudobná skupina Domiband Miroslava Mirgu.

Moderátorkou celej Benefície SZSM bola p. Alena Malchová - šéfredaktorka spravodajstva z Mestskej televízie Trnava. Benefícium SZSM 2016 bolo ukončené spoločným neskorým obedom v reštaurácii Bokovka.

Beáta Kuracinová manažérka SZSM pre styk s verejnosťou.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.