Je deň v mesiaci, ktorí patrí nám, kamarátom a kamarátkam, s rovnakým osudom, s rovnakou diagnózou. Znie tak tajuplne. Nie každý ju pozná, nie každý vie tolerovať ťažko chodiacich, často tackajúcich sa ľudí. Je to roztrúsená skleróza – sclerosis multiplex.

Stretávame sa, aby sme sa porozprávali, pospomínali, čo sme zažili, pripravili si malé občerstvenie. Naplánujeme si výlety, rekondičné pobyty, aj rehabilitácie, či pobyt v bazéne. Náš klub vedie Zuzka Gamanová, poznačená rovnakým osudom.

V ten krásny marcový deň zablúdilo k nám slniečko. Neobjavilo sa len na oblohe, ale preniklo aj do našich sŕdc. V predveľkonočnom období prijal pozvanie do nášho klubu SM v Partizánskom vdp dekan Vladimír Farkaš z farského úradu Partizánske. Zvítanie s ním bolo srdečné, plné priateľstva. S úctou sme počúvali jeho príhovor. Spomenul v ňom smutné životné príbehy, príbehy ľudí, trpiacich nevyliečiteľnou chorobou. Tak, ako sme aj my. Dodal nám silu.. povzbudil nás... nemáme zúfať. Svoj osud máme prijať, zvládať bolesti a s božou pomocou prežiť každý deň. Ďakovať za raňajšie prebudenie. Tešiť sa v kruhu svojich blízkych, priateľov. To, že sa stretávame, vzájomne si pomáhame radami, objatím si dodávame sily, to je znamenie, že je v nás láska... dobrosrdečnosť... viera... Viera v budúcnosť, ktorá nás nezlomí.

Na záver nám vdp dekan dal požehnanie. Aby sme svoj kríž bolesti niesli s pokorou, aby sme sa oddali modlitbe, snáď zamysleniu sa, že všetko má svoj zmysel.

Priletel anjel na krídlach vánku
perleť na krídlach...
Prekonal diaľku.
Prišiel pomôcť priateľovi,
podať mu ruku,
objať ho,
vysušiť slzu v oku.

„Naučím ťa
tancovať po lúke, kde kvitne púpava,
polietať na krídlach motýľa...
v tieni stromov počúvať spev škovránka
na oblohe sledovať čistý let sokola.“
„V tvojom srdci sídli láska
čistá, sťa ľalia. V duši pokoj, slnca jas,
múdrosť mysle.
Och, toľko krás.“
Nezablúď, priateľu,
kráčajúc chodníkom za svojím šťastím.
Podám ti ruku...
Som tvojím ochrancom navždy.

Napísala Anka Očenášová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.