Milí čitatelia,

začínate listovať v poslednom tohtoročnom čísle časopisu Nádej práve v čase príprav na najkrajšie sviatky v roku, keď máme k sebe všetci akosi bližšie, a do konca roka 2016 zostáva už iba pár dní. Viacerí z nás si budeme v mysli premietať, aký bol a čo všetko nám práve sa končiaci rok priniesol ...

Dovoľte aj mne, aspoň letmo sa obzrieť za rokom 2016 z pohľadu Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM) a spomenúť niekoľko vydarených aktivít.

Už v januári sme vydali brožúrku pod názvom „Čo možno ne(viete) o diagnóze sclerosis multiplex“ a v spolupráci so Slovenskou poštou sme odštartovali kampaň, ktorej cieľom bolo priblížiť povedomie o SM širokej verejnosti. Od začiatku februára do mája sme mali možnosť dať brožúry k dispozícií pre verejnosť na 155 poštách po celom Slovensku.

Začiatkom marca sme sa po druhý raz pripojili k pozvaniu Nadačního fondu IMPULS v ČR k akcii „24-hod maratón s RS“ – a do Piešťan do Fitness SiTy si prišlo zacvičiť viac ako 50 účastníkov z celého Slovenska. Navzájom sme sa podporili a dodali chuť cvičiť aj doma.

V marci v Dudinciach zasadala Výkonná rada SZSM a následne sa konalo Valné zhromaždenie SZSM, kde sa zišli zástupcovia všetkých Klubov SM.

V rámci Svetového dňa SM sme v trnavskom kine Hviezda zorganizovali Benefícium pod názvom „Slnečnica vďaky SZSM“ a po prvý raz sme obdarovali najlepších dobrovoľníkov, osobných asistentov a opatrovateľov, ktorí svoj život zasvätili ľuďom s diagnózou SM. Víťazov týchto 3 kategórií zvolilo 25 regionálnych klubov. Ocenili sme aj lekárov, ktorí okrem odbornosti prejavili aj porozumenie a láskavosť.

Úspešný 12. ročník Abilympiády SZSM 2016 a 5. ročník Medzinárodnej abilympiády SM sme zorganizovali začiatkom júla 2016 na Zemplínskej Šírave, vo vynovenom zrekonštruovanom hoteli Chemes. Súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou SM sa zúčastnilo 105 súťažiacich nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, Poľska a Maďarska. Vybrať si mohli z 26 súťažných disciplín. Záujem o účasť na abilympiáde je z roka na rok väčší, pretože okrem súťaženia, je to už aj kultúrno-spoločenská udalosť, jedinečná príležitosť stretnúť sa s ľuďmi s rovnakými zdravotnými problémami v takom veľkom počte. Vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky sme mohli vydať Kalendár SZSM na rok 2017 s fotografiami z tohtoročnej abilympiády.

V auguste sme opäť boli na zahraničnom RP v Taliansku – Lignano a v septembri sme pre 24 členov v Dudinciach zrealizovali veľmi vydarený RP, zameraný na tvorivé dielne.

Na pozvanie Unie Roska ČR, sme sa zúčastnili na 2. medzinárodnom kongrese o RS v Brne, venovanom novinkám v diagnostike, liečbe, rehabilitácii... Vypočuli sme si zaujímavé prednášky a našli nové možnosti spolupráce slovenských a českých združení esemkárov.

V októbri sme v Piešťanoch, v rámci Sekcie deti, rodičov, mládeže a ich opatrovníkov, zorganizovali edukačné stretnutie venované deťom, mladistvým, novodiagnostikovaným pacientom s SM, ich rodinám a priateľom. Znovu sa nám potvrdilo, že mladí ľudia s SM aj novodiagnostikovaní, potrebujú a hľadajú stretnutia podobného charakteru.

Milí priatelia, spomenula som iba tie najväčšie aktivity zväzu, uskutočnené v roku 2016. Úprimne sa teším, že všade tam sme sa spolu s viacerými z Vás stretli ;o)

Záverom mi dovoľte, v mene vedenia zväzu i v mene svojom, popriať VÁM tie

Najkrajšie Vianoce v kruhu najbližších prežité v zdraví, láske, šťastí a vzájomnom porozumení... Do nového roku 2017 veľa požehnaných dní plných zdravia, radosti a sily do života s SM!

S úctou Vaša

Jarmila Fajnorová
Prezidentka SZSM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.