Asi 85% pacientov so sklerózou multiplex (SM) trápi únava. Je to takmer konštantný príznak, ktorý vzniká v dôsledku prebiehajúceho zápalového procesu. Tiež je sprievodným javom ostatných príznakov ako sú poruchy spánku či bolesť. Jej stupeň je individuálny, pohybuje sa od nerušivej až po tak závažnú, že pacientovi znemožní pracovať na plný úväzok.

Prvým krokom k tomu, aby ste sa s únavou vysporiadali je zistiť jej príčinu. Nie vždy je to totiž samotná SM. Môže byť aj nežiaducim účinkom mnohých liekov, ktoré pacienti s SM zvyknú užívať, napríklad benzodiazepínov či baklofenu. Tiež ju môže spôsobiť chronický zápal v zmysle recidivujúcich infekcií (napr. močového traktu), problémy so štítnou žľazou či anémia (nedostatok železa v krvi).

Popisovaná je ako každodenná a závažnejšia ako akákoľvek únava pociťovaná pred diagnostikou SM. Môže sa vyskytnúť už ráno, dokonca aj po kvalitnom nočnom spánku a v priebehu dňa sa zvykne zhoršovať. Môže sa objaviť náhle a spontánne alebo v súvislosti s duševnou čí fyzickou aktivitou, pri relapse aj inaktivite ochorenia, v dusnu, v strese, v súvislosti s infekciou, s jedlom, poruchou spánku či ďalšími stavmi. Obezita, najmä ak je spojená s fyzickou inaktivitou, ju zvykne zhoršovať.

Kľúčové pre jej zvládnutie sú režimové opatrenia. To znamená najmä zaistenie kvalitného nočného spánku, preventívneho odpočinku a vyhýbanie sa zaťažujúcej aktivite. Ak vám únavu zhoršuje stres, porozmýšľajte nad návštevou psychoterapeuta, ktorý vás môže naučiť relaxačné techniky na jeho lepšie zvládnutie. Ak ju zhoršuje teplo, vyhýbajte sa mu a v horúcich dňoch použite ochladzovacie techniky ako studenú sprchu či zábaly, studené nápoje. Dokonca existujú aj špeciálne chladiace vesty.

Je potrebné, aby ste sa naučili svoju energiu starostlivo uchovávať a pracovné úlohy či vyčerpávajúce denné aktivity zaradili do tej časti dňa, kedy vládzete najviac. Ak nevládzete, jednoducho si zdriemnite, či požiadajte blízkych o pomoc. Nedajte si svoju energiu ukradnúť a venujte ju len tomu, čo je pre vás naozaj dôležité. Myslite na to, že vás môže zbytočne vyčerpávať napr. aj stretávanie sa zo zvyku s ľuďmi, s ktorými vás už nespájajú spoločné záujmy či témy a udržiavanie vzťahov, ktoré vám už nič neprinášajú.

Paradoxne najlepším bojovníkom proti únave je primeraná fyzická aktivita. Okrem toho, že celkove vplýva blahodárnena váš zdravotný stav, zvyšuje aj vašu fyzickú kondíciu a bežné denné aktivity sa tak stávajú pre vás menej náročnými. Cvičenie ovplyvňuje aj náladu a pomáha odbúrať stres. Dokázané je, že proti únave pôsobí aeróbny tréning a joga, ale v princípe je prospešný akýkoľvek druh pohybu. Dôležité je, aby vás bavil a mali ste z neho radosť.

Existuje aj farmakoterapia únavy, jej efekt je však často iba minimálny a vedľajšie účinky zbytočne zaťažujúce.

Na záver niečo z ordinácie psychológa na zamyslenie. Viac unavení vraj bývajú tí pacienti, ktoré svoje ochorenie úplne neprijali. Množstvo energie totiž venujú sťažovaniu sa na život a na chorobu, hnev, hľadanie vinníka a sebaľútosť. Zmierenie sa s ochorením a jeho prijatie tiež môže pomôcť únavu zvládnuť.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.