Európska platforma sclerosis multiplex (EMSP) organizovala vo štvrtok 17. novembra 2016 seminár pre organizácie SM zo strednej a východnej Európy. Pozvanie na túto akciu dostala aj Jarmila Fajnová ako zástupca Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Všetko sa to odohrávalo v Bukurešti, hlavnom meste Rumunska a hlavnou témou bolo efektívne získavanie finančných prostriedkov.

Do Rumunska sa nám cestovalo dobre. Už na letisku v Prahe sme sa stretli so zástupcami SM organizácií z Česka, Kamilou Neplechovou, a z Poľska, Dominikou Czarnota-Szałkowska. Preleteli sme nad Maďarskom, vrcholkami rumunských hôr a už sme pristávali v slnečnej Bukurešti. Prvý deň sa neniesol len v znamení únavného cestovania, ale večer sme boli pozvaní do reštaurácie, kde sme mali možnosť stretnúť a spoznať tých, ktorí dorazili už v stredu.

Ďalšie ráno sme sa už všetci zišli na seminári. Zástupcovia pacientov s SM z Česka, Slovenska, Poľska, Srbska, Moldavska a Rumunska sa zišli okolo stola, aby sa dozvedeli, ako zefektívniť fundraising. Prvý blok prednášok - vedený pánom Petrom Guštafíkom zo Slovenska - začal heslom: „Moja SM je len časť zo Mňa. Nikdy to nebude tvoriť Mňa celého! Som Bojovník.“ Všetci sa zhodli na tom, že práve takto sa vidí väčšina pacientov s SM. Dôvodom, prečo sa začalo takto netradične bolo, že získavanie finančných prostriedkov nie je len o peniazoch, ale aj o získavaní priateľov. Získať si ich pozornosť, zaujať a presvedčiť, že aj malá pomoc má veľký efekt. V podobnom duchu sa pokračovalo aj po obede. Keďže sa jednalo o workshop, v skupinách sme vymýšľali, ako najlepšie zaujať aj prostredníctvom online fundraisingu cez internet. Na záver nám Georgina Carr priblížila činnosť organizácie SM vo Veľkej Británii a ich boj za práva pacientov s SM. Seminár skončil a s Jarmilou sme ešte s Elisabeth Kasilingam, generálnou riaditeľkou EMSP, prebrali budúce akcie SZSM a EMSP.

Nasledujúce ráno sme vstali s hlavou plnou nových poznatkov a nápadov. Pekné počasie sme využili na menšiu prechádzku po centre Bukurešti, ale čoskoro sme už smerovali na letisko a cestu domov.

Prednášky boli zaujímavé a každý si z nich odniesol množstvo užitočných informácií. Nemenej cenné však boli aj prestávky na kávu a obed, kedy sme sa mohli dozvedieť čosi viac o organizáciách a pacientoch s SM z iných krajín. Bolo vidieť, že aj oni sa potýkajú s podobnými problémami ako my na Slovensku, no zároveň bojujú a nevzdávajú sa, aby slnečnica nebola len symbolom ochorenia, ale aj nádeje na lepší život SM-károv.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.