... POĎTE DO TOHO S NAMI – takto znelo pozvanie SZSM na „24-hod maratón so sclerosis multiplex“ = MaRS 2017. Kto toto „pozvanie“ neprijal, môže ľutovať! Pretože v sobotu 4. marca 2016 sa nás o 12:30 hodine v Piešťanoch vo Fitness SiTy na Dopravnej ul. 19, zišlo viac ako 80 účastníkov skvelej akcie Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Zväz sa takto už po tretí raz pripojil k cvičeniu esemkárov, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov, ktoré v Českej republike organizuje Nadační fond IMPULS (v ČR pomáha pacientom s dg. SM).

K MaRSu sa (podobne ako minulý rok) pripojili členovia klubu SM z Trnavy, Považskej Bystrice, Piešťan, Banskej Bystrice, Vranova nad Topľou, Nitry, tiež zo Sekcie detí, ich rodičov a mládeže, aj niekoľkí novodiagnostikovaní esemkári. Všetci si prišli hlavne zacvičiť, ale aj vzájomne sa podporiť, dodať si odvahu a chuť začať pravidelne cvičiť aj doma.

MaRS má za úlohu upozorniť nie iba na samotné ochorenie, ale predovšetkým na to, že pohyb pacientom so sklerózou multiplex prospieva.

Pred začatím samotného cvičenia, prítomných s neskrývanou radosťou privítala prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová a oboznámila nás s pripraveným programom a rôznych druhov cvičení. Potom odovzdala slovo členovi VR SZSM a RR časopisu Nádej, neurológovi MUDr. Branislavovi Brežnému. Jeho úvodný príhovor bol taký výstižný a oslovujúci, že Vám ho – so súhlasom pána doktora – v nasledujúcich riadkoch ponúkame v plnom rozsahu:

Po roku sa tu znovu, už po tretí raz, stretávame na tomto mieste. Na mieste, kde sme odštartovali, dúfam, že už tradičný, esemkársky maratón. Áno, maratón je beh na dlhé trate. Má svoj začiatok, aj svoj koniec. My, esemkári, sme ho však povýšili na permanentný beh s každoročnými zastaveniami. Počas minulého roku sme sa sústavne stretávali, vykonávali rôzne pohybové a spoločenské aktivity, dá sa povedať, že sme sa ani nezastavili. Keď, tak len v akýchsi občerstvovacích staniciach, aby sme načerpali nových síl s bojom so svojim ochorením.

Stanovenie diagnózy SM značí pre človeka veľký zásah do jeho života. Náhle dochádza k jasnému pomenovaniu toho, čo ho dlhšiu dobu trápilo, čo si nevedel doteraz vysvetliť. Má problém vyrovnať sa nielen s tým, čo mu povedali lekári, ale aj s novou situáciou v rodine, či v najbližšom okolí. Mnoho priateľov a známych odvrátilo od nás svoju tvár a odišlo. Ale mnohí zas do nášho života prišli a svojou prítomnosťou spríjemnili a skvalitnili náš život. Jednoducho povedané, zmenila sa filozofia života.

Vieme esemku rýchlo diagnostikovať a úspešne liečiť. Neoddeliteľnou súčasťou liečby človeka s neurologickým postihom je pohybová aktivita a je nepochybné, že zlepšenie zdravotného stavu sa docieli cielenou rehabilitáciou.

Cielenú rehabilitáciu „ušije na mieru“ každému pacientovi rehabilitačný lekár, ktorý vypracuje tzv. individuálny rehabilitačný plán a program pre pacienta. Rehabilitačné cvičenia nie sú luxusom, nadstavbou, ale je to „conditio sine qua non“, teda je to podmienka, bez ktorej znova nezískame zručnosti, schopnosti a pohybovú aktivitu denného osobného, či pracovného života.

Možností, ktoré nám v tomto období ponúka spoločnosť je veľa. Len treba chcieť a vedieť, ako ich využiť. Treba začať pracovať na sebe. A - aby rehabilitácia priniesla svoj vytúžený benefit, musí byť cielená, zohľadňujúca individualitu človeka a musí byť najmä sústavná.

Mnohí z nás sa vyhovárajú, že rehabilitácia im prináša únavu a slabosť a tak zhoršuje ich zdravotný stav. Iní zas poukazujú na to, že nemôžu pre slabosť a únavu cvičiť, rehabilitovať a zúčastňovať sa spoločenského života. Musíme si však uvedomiť, že pohyb je život! Byť prikovaný v kresle, či na posteli v byte, nie je život, ale živorenie. Treba si uvedomiť, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Veď vôľovým úsilím prekonáme aj tie najťažšie prekážky. V konečnom dôsledku sa budeme všetci tešiť z úspechu nášho snaženia.

SZSM nám môže pomôcť v mnohom. Najdôležitejším prínosom pre každého z nás je spolupatričnosť. Množstvo priateľov a známych, s ktorými sa v kluboch stretávame. S ktorými prežívame chvíle často krajšie, ako s našimi blízkymi. Pretože veľakrát z rôznych dôvodov nemajú na nás čas. Aby sme sa mohli i naďalej stretávať, absolvovať rekondičné a ozdravné pobyty, návštevy kultúrnych podujatí, či iné aktivity, je potrebné sa udržiavať v čo najlepšej fyzickej a psychickej kondícii. A práve k tomu nám nepochybne slúži rehabilitácia v tom najširšom slova zmysle.

Aj dnešný deň podtrhuje význam rehabilitácie v našom živote. Stretávame sa tu, aby sme sa dozvedeli niečo nové o možnostiach cvičenia v domácom prostredí. Máme možnosť vidieť, počuť, ale najmä ohmatať si to nové, čo by sme mohli použiť pri zdokonaľovaní sa. Máme možnosť, pri tomto vzájomnom stretnutí, vymeniť si skúsenosti v problematike cvičenia auto-rehabilitačných zostáv a techník. A nie v poslednom rade podporiť sa navzájom v snažení o udržanie plnej pohybovej aktivity.

Športovci často hovoria, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. My - esemkári to máme s tým heslom jednoduchšie. Zúčastníme sa akýchkoľvek aktivít (pohybových alebo spoločenských) a všetci vyhráme, lebo každému z nás to prinieslo úžitok, lebo sme to dokázali.

Ako som už povedal, pohyb je život. Prajem Vám všetkým, aby Ste žili! Aby Ste aktívne prežívali chvíle so svojimi blízkymi a priateľmi. Aby každý deň bol krásny, aby Vás pri srdci hrial príjemný pocit, že „ JA“ som to dokázal.

Ďakujem za pozornosť.

Po tomto príhovore nám - malé šikovné fitnesky z Klubu Fitness Gabrhel Trenčín (pod vedením trénerky Marianny Holbovej) – Vanesa Habánková (3. na Majstrovstvách SR v detskom fitness) a Lucia Mikušová (patrí medzi najlepšie detské fitnesky na Slovensku) – predviedli obdivuhodné exhibičné vystúpenie, za ktoré zožali zaslúžený potlesk.

Príspevok o potrebe zdravého životného štýlu pri našej diagnóze pod názvom „Diéta a sclerosis multiplex“ nám predniesla MUDr. Zuzana Dean z Neurologickej kliniky v Nitre.

No a potom sa už cvičenci, rovnako odetí do pekných bielych tričiek s logom akcie, postupne vystriedali – kto koľko a čo zvládal, či už to bol:

  • SM systém pod vedením trénera Mgr. Martina Hausera
  • pilates pod dohľadom lektorky Janky Drevenákovej
  • joga s fyzioterapeutkou PharmDr. Marcelou Balošákovou
  • cvičenie na rôznych posilňovacích strojoch, rotopedoch, chodiacich pásoch, fit loptách a pod.

Telemostom sme sa spojili s priateľmi „ereskármi“ z ČR a navzájom sme sa pozdravili a podporili v cvičení.

Okrem rôznych „momentiek“ počas cvičenia, sme nezabudli ani na veľkú spoločnú fotografiu. Potom ešte pár slov po skupinkách pri káve - a bol čas na odchod. Pri našom typicky esemkárskom lúčení sme všetci zhodne skonštatovali: „Prežili sme spolu úžasné popoludnie a už teraz sa tešíme, ako si túto super akciu najneskôr o rok zopakujeme!“

Veľké poďakovanie patrí Ing. Kardošovej - majiteľke Fitness SiTy v Piešťanoch, ktorá nám vo všetkom vyšla maximálne v ústrety. Rovnako ďakujeme aj firme VELCON, ktorá nám dala vyhotoviť biele tričká s aktuálnym nápisom, ako aj ostatným zúčastneným sponzorom (Biogen, Genzyme, Merck, Novartis, Sanofi, Teva).

A ako „bodka“ na záver tohto článku, už iba vyjadrenie spokojnej hlavnej organizátorky tejto vydarenej akcie p. Jarky Fajnorovej, prezidentky SZSM: „Som veľmi rada za tých, ktorí si aj po tretí raz prišli do Piešťan zacvičiť, aj za tých, ktorí nás prišli podporiť. Atmosféra bola výborná! Milí esemkári, hýbte sa a cvičte, aj napriek únave, ale samozrejme v rámci svojich možností...“

Pre Vás, ktorí ste vo Fitness SiTy neboli, všetko s radosťou zaznamenala

Beáta Kuracinová
členka VR SZSM a RR časopisu Nádej

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.