O tomto by mali vedieť všetci, čo nakupujú v obchodoch.

Existuje mnoho obchodov s úzkymi uličkami, na ktorých sú okrem kozmetiky, či sladkostí, aj napríklad šálky a taniere. Nešikovnosť alebo úplná náhoda vedia zohrať svoju rolu a problém je na svete. Nemusíte sa hneď ponáhľať k pokladni zaplatiť škodu, ktorú ste spôsobili. Naučíme vás, čo robiť v tejto situácii.

Zapamätajte si: „Osoba, ktorá spôsobí škodu, bude oslobodená, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená jej zavinením.“

Ak nie sú regály zabezpečené ochrannou lištou a vy omylom rozbijete s nákupným vozíkom víno, nie je to vaša vina, ale obchodníkova. Všetky výrobky by mali byť v regáloch stabilne umiestnené, a najmä, ak sa jedná o krehké výrobky. Aj v tejto sfére obchodu platia určité pravidlá a všetko by malo byť umiestnené tak, aby to bolo pohodlné pre zákazníkov.

Medzi regály by mala byť vzdialenosť nie menej ako 1,4 m.

  • 1,4 m do rozlohy 100 m2
  • 1,6 m na rozlohu od 100 do 150 m2
  • 2 m pri rozlohe od 150 do 400 m2
  • 2,5 m na ploche 400 m2

Ak sa vám niečo podarí rozbiť v obchode, môže sa pri vás objaviť ochranka, ktorá sa bude správať nepríjemne, možno sa bude vyhrážať alebo vás začne prehľadávať. Takéto činy sú však proti zákonu a ide o zneužitie moci.

Pamätajte si, že za rozbitý tovar musíte zaplatiť len vtedy, keď bude vaša vina preukázaná. V opačnom prípade sa nemáte čoho obávať. Po nehode si skúste všetko zapísať, ako sa to stalo. Podľa toho sa ľahšie nájde aj videozáznam z kamery nachádzajúce sa v obchode. Môžete spomenúť napríklad to, že podlaha bola klzká, uličky medzi regálmi sú úzke alebo produkty boli nesprávne zaistené.

Ak ani napriek tomu sa problém nevyriešil, môžete sa sťažovať na štátnom orgáne na ochranu práv spotrebiteľov.

V prípade, keď už dôjde k uznaniu vašej chyby a povinnosti škodu zaplatiť, overte si, či nemáte uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Toto poistenie býva súčasťou poistenia domu a domácnosti, pričom málo ľudí vie, že ho tam má, alebo nevie, že sa vzťahuje aj na takúto škodu. V tomto prípade, by škodu za vás uhradila poisťovňa, pretože vy ste spôsobili škodu na majetku druhej osobe, tzn. rozbili ste tovar v obchode.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.