Ako žiť a ako sa liečiť?

Umenie žiť je prekvapivo ľahké a jednoduché ako všetko, čo je dokonalé. Záleží len na nás, ako usporiadame svoj rebríček hodnôt, aké si určíme priority a životné ciele.

Väčšinou až vážna nemoc nás prinúti zastaviť sa a zamyslieť sa nad svojím doterajším životom, prioritami a životnými cieľmi, ktoré sme si postavili. Pomoc a prostriedky sú všade okolo nás, len im treba otvoriť srdce aj myseľ.

Jedným z nich môže byť práve unikátny, klinicky validovaný prírodný doplnok stravy, Neuroaspis PLP 10, s protizápalovými, antioxidačnými, neuroprotektívnymi a neurotrofickými vlastnosťami, ktorý získal ocenenie World Patent (svetový patent) a ktorý bol cielene vyrobený špeciálne pre pacientov so sclerosis multiplex (SM).

Ide o preparát navrhnutý na základe holistického prístupu k liečbe SM (multifaktoriálne podmienená choroba), ktorý má charakteristiky ako žiadny iný preparát predtým, pretože môže súčasne ovplyvniť viacero známych biologických a biochemických patogénnych mechanizmov, ktoré spôsobujú ochorenie SM, vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za remyelinizáciu a obnovu neurónov.

Holistická filozofia sa zameriava na človeka ako na komplexný a súčasne individuálny celok.

Každý človek má schopnosť liečiť sám seba tak, ako má telo schopnosť regenerácie. Holistická terapia pomáha tieto možnosti využívať zmenou myslenia, životných postojov, názorov, ale tiež zmenou stravy, doplnením živín a fyziologicky účinných látok, pohybom, podporením funkčnosti imunitného systému.

Je nutné zdôrazniť, že holistická terapia a klasická medicína sa navzájom nevylučujú. Práve naopak, holistická terapia pomáha zmierniť symptómy a podporiť organizmus a imunitný systém počas liečby klasickou medicínou.

Holistický prístup k manažmentu roztrúsenej sklerózy, ktorý sa zameriava na špecifické i nešpecifické faktory SM, je v súlade i s iniciatívou MS Brain Health (Zdravie mozgu) vytvorenou medzinárodnou multidisciplinárnou skupinou odborníkov pod vedením profesora Gavina Giovannoniho a predstavuje konzistentné odporúčania týkajúce sa diagnózy, terapeutických stratégií a zlepšenia prístupu k liečbe pri SM. Hlavným odporúčaním je, že cieľom liečby SM by malo byť zachovanie tkaniva v centrálnom nervovom systéme a maximalizácia celoživotného zdravia mozgu znížením aktivity ochorenia.

Hoci v súčasnosti neexistuje žiadny liek na SM, ktorý by ochorenie zastavil, víziou je pomôcť ľuďom s týmto ochorením prevziať kontrolu a prijať pozitívne opatrenia na maximalizáciu ich celoživotného zdravia mozgu.

Mnohé štúdie u pacientov s SM potvrdili nedostatok antioxidačných vitamínov spolu s poklesom vnútrobunkového antioxidačného mechanizmu, ako i nízke hodnoty polynenasýtených mastných kyselín (PUFA), tvoriacich hlavnú zložku membrán mozgových buniek a zohrávajúcich dôležitú úlohu pri vzniku zápalu vedúcemu k ataku ochorenia. Príčina nedostatku PUFA nie je celkom jasná a zahŕňa metabolické a nutričné komponenty. Avšak faktom je, že každá esenciálna PUFA molekula sa dostane do organizmu len formou diéty, keďže ľudské telo nie je schopné syntetizovať omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. U omega-6 to nie je problém, keďže sa hojne vyskytuje v rastlinných olejoch a takmer vo všetkých potravinách rastlinného pôvodu, ktoré doslova zaplavujú naše denné menu.

Naopak, hlavným zdrojom omega-3 sú ryby a zvlášť niektoré druhy bohaté na tuky (sardinky, makrely, lososy a podobne), ktoré boli vývojom postupne eliminované z nášho stravovania. Dôsledkom je tragická nutričná nerovnováha medzi omega-6 a omega-3.

Pre ilustráciu: v roku 1960 pomer mastných kyselín omega-6 k omega-3, ktoré priemerná osoba skonzumovala, bol blízky k 1:1, zatiaľ čo dnes je pomer úplne opačný, v priemere 15:1 v prospech omega-6 (v jednotlivých západných krajinách je to v rozmedzí od 10:1 do 30:1).

Preto tím troch vysoko špecializovaných vedcov v oblasti neurológie, lekárskej biochémie, imunológie, lipidológie a klinickej výživy (Dr. Patrikios I. Loukaides G. a Dr. Pantzaris M.) po rokoch výskumu vytvorili tekutý perorálny prípravok s názvom Neuroaspis, ktorého hlavnou vlastnosťou je veľmi vysoký obsah a kvalita omega-3 a omega-6 polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) v špecifickom pomere a forme v kombinácii so špecifickými antioxidantami (gamma-tocopherol, vitamín E a A, ktoré sú v synergickej kombinácii s mastnými kyselinami).

Cieľom Neuroaspisu PLP 10 je obnoviť normálny pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín v bunkách a tkanivách.

Podľa publikovanej vedeckej práce v British Medical Journal, v jednom z najprestížnejších a svetovo uznávaných vedeckých časopisov, po nezávislom hodnotení vedeckými pracovníkmi svetovej úrovne so znalosťami, dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodným uznaním vo výskume a liečbe SM, Neuroaspis PLP 10 preukázal významnú účinnosť vo vzorke pacientov v štúdii v porovnaní s placebom, čím sa znížila frekvencia relapsov ochorenia až o 72% a možnosť progresie postihnutia až o 86% bez akýchkoľvek závažných vedľajších účinkov (BMJ Open, 2013).

NEUROASPIS® plp10 neobsahuje žiadne chemické prísady. Účinné zložky pochádzajú z olejov rastlín a semien rastlín, ktoré sa pestujú prirodzeným spôsobom a sú zozbierané v optimálnom čase kvitnutia, ako aj z rybieho oleja a mastných rýb. Okrem toho neobsahuje ťažké kovy ani žiadne známe alergény. Užíva sa jedenkrát denne pol hodiny pred večerou alebo podľa odporúčania lekára. Je to doplnok stravy, ktorý sa musí užívať dlhodobo a podľa fyziologických štandardov organizmus potrebuje cca. 6 mesiacov na normalizáciu buniek. Pacienti však môžu pocítiť určité zlepšenie symptómov už počas prvých niekoľkých týždňov. Niektorí pacienti môžu zaznamenať zlepšenie až v priebehu niekoľkých mesiacov.

MUDr. Soňa Feketová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.