Milí čitatelia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tomto sviatočnom čase plnom hrejivého dobra, štedrosti a lásky... keď roku 2017 zostáva už iba pár dní kedy ho vystrieda nový.

Aký to bol rok pre Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM)? Rada by som v skratke spomenula aspoň zopár vydarených aktivít:

Valné zhromaždenie SZSM sa uskutočnilo v dňoch 17.-19.03.2017 v Ružomberku.

„Cvičme v tempe esemky... poďte do toho s nami“ – takto znelo naše pozvanie na „24-hod maratón so sclerosis multiplex“ = MaRS 2017. Dňa 4. marca 2017 sa v Piešťanoch vo Fitness SiTy zišlo viac ako 80 účastníkov skvelej akcie, ktorou sa zväz už po tretí raz pripojil k cvičeniu roskárov, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov v Českej republike.

V dňoch 04.–08.04.2017 sa 26 členov SZSM zúčastnilo na 1. Medzinárodnom stretnutí pacientov s SM, ktorý v Luhačoviciach, hotel Harmonie II, zorganizovala Česká MS společnost Unie ROSKA.

V spolupráci s mestom Ružomberok sme v dňoch 11.-13.05.2017 pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex, ako aj širokú verejnosť, v rámci akcií k Svetovému dňu SM (World MS day) pripravili slávnostnú Benefíciu a Kongres SZSM pod názvom „Kvalita života s SM“ pod záštitou prezidenta SR A. Kisku, ministra zdravotníctva JUDr. Ing. T. Druckera, hlavným garantom akcie bol prof. MUDr. P. Turčáni, PhD. - hlavný odborník MZ pre neurológiu..

Vydali sme knižku s názvom „Nekonečný príbeh s SM“, zostavenú z 24 životných príbehov esemkárov a ich rodinných príslušníkov, ktorí prijali výzvu zväzu a svoj skutočný príbeh napísali. Ilustrovaná je fotografiami z tvorby našich šikovných esemkárov, či už sú to maľované obrázky, servítková technika, výšivky, origami, výrobky z drôtu... Symbolicky - posypaním lupienkami slnečníc – sme knihu „poslali do sveta k svojim čitateľom“ 11.05.2017 na slávnostnej Benefícii v Ružomberku.

Zorganizovali sme už 13. ročník Abilympiády SZSM 2017 a 6. ročník Medzinárodnej abilympiády SM, ktorá sa s veľkým úspechom uskutočnila prvý júnový víkend 02.-05.06.2017 na Zemplínskej Šírave – hotel Chemes. Súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou SM sa zúčastnilo 198 účastníkov, z toho 85 súťažiacich esemkárov.

Po vlaňajšom úspechu sme opäť zorganizovali rekondičný pobyt zameraný na tvorivé dielne - v termíne od 05.-10.09.2017 v Dudinciach LD Rubín. Všetci zúčastnení boli veľmi spokojní, ocenili skvelý nápad s tvorivými dielňami, prípravu a vedenie RP, skvelú prácu lektorky a odporučili SZSM, zorganizovať RP zamerané na tvorivé dielne aj v budúcnosti.

V dňoch 19.-21.10.2017 sme pripravili veľmi úspešný edukačný seminár s názvom „Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)“ v Ružomberku, hotel Kultúra. Seminár bol rozdelený na „náukovo-výchovnú“, teda edukačnú časť a na časť „workshopovú“.

Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM, sme pripravili v Piešťanoch v dňoch 17.-19.11.2017.

Toto sú iba tie väčšie akcie, ktoré SZSM v roku 2017 zorganizoval, ktoré ste Vy vyhodnotili ako úspešné a na ktorých sme sa spolu určite stretli...

Boží pokoj, lásky veľa, radosť v srdci, to Vám želám.
Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.
Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní
zo srdca praje

Jarmila Fajnorová
Prezidentka SZSM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.