Milí čitatelia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tomto sviatočnom čase plnom hrejivého dobra, štedrosti a lásky... keď roku 2017 zostáva už iba pár dní kedy ho vystrieda nový.

Aký to bol rok pre Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM)? Rada by som v skratke spomenula aspoň zopár vydarených aktivít:

Valné zhromaždenie SZSM sa uskutočnilo v dňoch 17.-19.03.2017 v Ružomberku.

„Cvičme v tempe esemky... poďte do toho s nami“ – takto znelo naše pozvanie na „24-hod maratón so sclerosis multiplex“ = MaRS 2017. Dňa 4. marca 2017 sa v Piešťanoch vo Fitness SiTy zišlo viac ako 80 účastníkov skvelej akcie, ktorou sa zväz už po tretí raz pripojil k cvičeniu roskárov, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov v Českej republike.

V dňoch 04.–08.04.2017 sa 26 členov SZSM zúčastnilo na 1. Medzinárodnom stretnutí pacientov s SM, ktorý v Luhačoviciach, hotel Harmonie II, zorganizovala Česká MS společnost Unie ROSKA.

V spolupráci s mestom Ružomberok sme v dňoch 11.-13.05.2017 pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex, ako aj širokú verejnosť, v rámci akcií k Svetovému dňu SM (World MS day) pripravili slávnostnú Benefíciu a Kongres SZSM pod názvom „Kvalita života s SM“ pod záštitou prezidenta SR A. Kisku, ministra zdravotníctva JUDr. Ing. T. Druckera, hlavným garantom akcie bol prof. MUDr. P. Turčáni, PhD. - hlavný odborník MZ pre neurológiu..

Vydali sme knižku s názvom „Nekonečný príbeh s SM“, zostavenú z 24 životných príbehov esemkárov a ich rodinných príslušníkov, ktorí prijali výzvu zväzu a svoj skutočný príbeh napísali. Ilustrovaná je fotografiami z tvorby našich šikovných esemkárov, či už sú to maľované obrázky, servítková technika, výšivky, origami, výrobky z drôtu... Symbolicky - posypaním lupienkami slnečníc – sme knihu „poslali do sveta k svojim čitateľom“ 11.05.2017 na slávnostnej Benefícii v Ružomberku.

Zorganizovali sme už 13. ročník Abilympiády SZSM 2017 a 6. ročník Medzinárodnej abilympiády SM, ktorá sa s veľkým úspechom uskutočnila prvý júnový víkend 02.-05.06.2017 na Zemplínskej Šírave – hotel Chemes. Súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou SM sa zúčastnilo 198 účastníkov, z toho 85 súťažiacich esemkárov.

Po vlaňajšom úspechu sme opäť zorganizovali rekondičný pobyt zameraný na tvorivé dielne - v termíne od 05.-10.09.2017 v Dudinciach LD Rubín. Všetci zúčastnení boli veľmi spokojní, ocenili skvelý nápad s tvorivými dielňami, prípravu a vedenie RP, skvelú prácu lektorky a odporučili SZSM, zorganizovať RP zamerané na tvorivé dielne aj v budúcnosti.

V dňoch 19.-21.10.2017 sme pripravili veľmi úspešný edukačný seminár s názvom „Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)“ v Ružomberku, hotel Kultúra. Seminár bol rozdelený na „náukovo-výchovnú“, teda edukačnú časť a na časť „workshopovú“.

Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM, sme pripravili v Piešťanoch v dňoch 17.-19.11.2017.

Toto sú iba tie väčšie akcie, ktoré SZSM v roku 2017 zorganizoval, ktoré ste Vy vyhodnotili ako úspešné a na ktorých sme sa spolu určite stretli...

Boží pokoj, lásky veľa, radosť v srdci, to Vám želám.
Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.
Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní
zo srdca praje

Jarmila Fajnorová
Prezidentka SZSM

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.