Milí čitatelia,

opäť je tu ten čas príprav a radostného očakávania Vianoc... čas, keď vieme byť k sebe milší, lepší, štedrejší... a keď roku 2018 zostáva už iba pár dní v kalendári.

Dovoľte mi, aby som pre Vás „zhodnotila“, aký rok to bol pre Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) a aspoň v skratke spomenula zopár vydarených akcií:

Dňa 3. marca 2018 sa zväz už po štvrtý raz pripojil k cvičeniu roskárov, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov v Českej republike – prijal pozvanie na „24-hod maratón so sclerosis multiplex“ = MaRS 2018. Úžasné bolo to, že maratón plný športu tento rok po prvýkrát prebiehal na Slovensku až v 5 mestách: v Bratislave, v Kalnej nad Hronom v Ružomberku, v Trnave a vo Vranove nad Topľou.

Valné zhromaždenie SZSM sa uskutočnilo v dňoch 16.-18.03.2018 v Ružomberku.

V Dudinciach v dňoch 18.-22. apríla 2018 sme zorganizovali 2. Medzinárodné stretnutie pacientov s SM. Naši esemkári spolu s členmi ROSKY Praha a Ostrava mali možnosť, okrem prednášok, cvičenia, jogy... absolvovať aj “tvorivé dielne s Fany”.

12. mája 2018 sme, v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex, v spolupráci s agentúrou A-medi management, v Bešeňovej zorganizovali Prvé celoslovenské stretnutie ľudí so sclerosis multiplex, ich rodín, priateľov a sympatizantov pod názvom “Spolu môžeme viac...”. Akcie sa zúčastnilo takmer 200 ľudí a asi 40% z nich prišlo na akciu SZSM po 1. raz.

Prvý júnový víkend 01.-04.06.2018 sme úspešne zorganizovali už 14. ročník Abilympiády SZSM 2018 a 7. ročník Medzinárodnej abilympiády SM, na Zemplínskej Šírave – hotel Chemes. Súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou SM sa celkovo zúčastnilo viac ako 190 účastníkov, z toho 95 súťažiacich esemkárov.

S veľkou radosťou sme prijali skutočnosť, že Konferenčný výbor EMSP - Európska platforma pre sklerózu multiplex, si za miesto konania svojej Konferencie v roku 2018 – v konkurencii viacerých krajín – vybral práve Slovensko. V Bratislave v hoteli Carlton sa vo štvrtok 7. júna 2018 konalo Výročné valné zhromaždenie EMSP a 8.-9. júna 2018 Výročná konferencia EMSP, organizovaná v spolupráci s našim SZSM.

Rekondičný pobyt SZSM spojený so školením predsedov, hospodárov a predsedov revíznych komisií sme zorganizovali na Zemplínskej Šírave v termíne od 19.-24.09.2018. Z jednotlivých klubov SM prišlo 15 predsedov, 12 hospodárov, 8 predsedov revíznych komisií, 7 doprovodov a 8 členov vedenia SZSM.

V dňoch 12.-14.10.2018 sme už po druhý raz pripravili veľmi úspešný edukačný seminár s názvom „Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)“ v Ružomberku, hotel Kultúra. V dňoch 16.-18.11.2018 sme tu tiež pripravili Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM.

Milí priatelia, Váš záujem a veľká účasť na akciách, ktoré SZSM v roku 2018 zorganizoval, nás ubezpečili, že naša práca má zmysel a SPOLU sa nám podarilo to „Aby ľudia so sklerózou multiplex vyšli z domu a prišli medzi svojich!"

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší,

keď príde tá tichá noc, ktorá ma veľmi zvláštnu moc.
Prajem Vám veľa lásky, požehnania,
nech sa Vám splnia najtajnejšie priania...

a v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili

zo srdca

Jarmila Fajnorová
Prezidentka SZSM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.