Slovenský zväz sclerosis multiplex pozýva pacientov so sclerosis multiplex, ich rodinných príslušníkov a širokú verejnosť na seminár pod názvom Kvalita života pri SM.

Túto akciu organizuje SZSM v spolupráci s mestským úradom a SM centrom v Trenčíne.

Termín a miesto konania

 • Kedy? - 09.12.2013
 • Kde? - Centrum seniorov v Trenčíne, Osvienčimská 3

Program

Otvorenie

13:30 hod. - Jarmila Fajnorová, prezident SZSM, MUDr. Andrea Cimprichová, primár SM centra Trenčín

Príhovory

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín

Prednášky

 • MUDr. Andrea Cimprichová - „Význam otvorenie SM centra v Trenčíne“
  • primár SM centra Trenčín
 • MUDr. Mária Kiačiková - „Diagnostika a liečba sclerosis multiplex v SM centre“
  • SM centrum Trenčín
 • MUDr. Marek Káčerík PhD. - „Problematika SM z pohľadu oftalmológa“
  • prednosta a primár očnej kliniky Trenčín
 • MUDr. Branislav Švihorík - „Problematika SM v urológii“
  • urologické oddelenie FN trenčín
 • Michaela Scherhaufer - „Zdvíhacie zariadenie pre imobilné osoby“
  • manager Velcon spol. s r.o.

Občerstvenie

Zhodnotenie seminára "kvalita života pri SM"

Záver

o 17:00 hod.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.