Úvod

V rámci zvýšenia povedomia o diagnóze sclerosis multiplex SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov, ich rodinných príslušníkov a širokú laickú a odbornú verejnosť pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“ v rámci WORLD MS DAY – Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex – Deň Slnečníc“. Kluby SM organizujú verejnú zbierku, a to rozdávaním slnečničiek, ako symbolu slovenských pacientov s SM, brožúry o SM a kontakty na kluby a zväz.

Seminár v Trnave

Slovenský zväz sclerosis multiplex, v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex, v spolupráci s mestom Trnava a SM centrom Trnava organizuje Edukačný seminár, na ktorom odznejú prednášky, dotýkajúce sa ochorenia sclerosis multiplex. Garantom Edukačného seminára je Prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník MZ SR pre neurológiu.

Miesto konania: Priestory trnavskej radnice, Ulica Hlavná 1, Trnava

Termín: 27. mája 2014

Určené pre: pacientov so sclerosis multiplex, ich rodinných príslušníkov a širokú odbornú a laickú verejnosť.

Program Edukačného seminára

Otvorenie

13:30 hod.

Jarmila Fajnorová, prezident SZSM

MUDr. Viera Hančinová, SM centrum Ružinov

Príhovory

Ing. Vladimír Butko, primátor mesta Trnava

Prednášky

 • 14:00-14:20: MUDr. Daša Marecová, neurologické oddelenie, FN Trnava
  • Kľúčové charakteristiky SM
 • 14:20-14:40: MUDr. Zuzana Števková, neurologické oddelenie, FN Trnava
  • Klinický obraz SM
 • 14:40-15:00: MUDr. Ľubica Beňová, neurologické oddelenie, FN Trnava
  • Problematika adherencie pacientov s SM k liečbe
 • 15:00-15:20: MUDr.  Žofia Kovacsová, neurologické oddelenie, FN Trnava
  • Podporná terapia u pacientov s SM
 • 15:20-15:40: MUDr. Ivana Zajičková, neurologické oddelenie, FN Trnava
  • Únava a SM, ako ju ovplyvniť
 • 16:00-16:20: Emília Kunovská, Katarína Koleňáková, zdravotné sestry, SM centrum Trnava
  • Starostlivosť pacientov s SM z pohľadu SM sestry

Zhodnotenie Edukačného seminára

Občerstvenie

Záver

17:00 hod.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.