POZOR

Pri výpočte odmeny upozorňujeme, že nejde o príjem zo závislej činnosti, teda táto suma za rok 2013 zahŕňa vyplatené odmeny za mesiace december 2012 (reálne vyplatený v januári 2013) až do novembra 2013 (reálne vyplatený v decembri 2013). Odmena za december 2013 (reálne vyplatená až v januári 2014) je predmetom dane z príjmu FO za rok 2014.

Prílohy

Dostupné súbory:
pdf.png Vzor potvrdenia o vyplatených odmenách za výkon osobnej asistencie často sťahovaný
(0 hlasov)

Vzor potvrdenia o vyplatených odmenách za výkon osobnej asistencie k daňovému priznaniu za rok 2013.

Dátum 02.02.2014 16:52:21 Jazyk  Slovensky Veľkosť 26.52 KB Stiahnúť 1 470 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.