Zmeny súvisiace s jeho valorizáciou v sociálnej oblasti:

  • 194,58 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2012 bola táto suma 189,83 eura mesačne),
  • 135,74 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2012 bola táto suma 132,42 eura mesačne),
  • 88,82 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2012 bola táto suma 86,65 eura mesačne)

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Napríklad pre 4 člennú rodinu s 2 nezaopatrenými deťmi je to od 1. 7. 2012 507,96 eur mesačne (194,58 + 135,74 + 88,82 + 88,82).

Zdroj: www.najpravo.sk

V súvislosti so zmenou ŽM okrem iných príspevkov v sociálnej oblasti sa od 1.7.2012 menia aj kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažné príspevky na kompenzáciu – opakované (od 1.7.2012)

% ŽM

Suma v €

1. Peňažný príspevok za opatrovanie

   

1.2. Fyzická osoba (FO) v produktívnom veku

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

111,32 %

216,61

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

148,42 %

288,80

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne V zariadení

98,33 %

191,34

d) ak opatruje dve a viac FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

139,15 %

270,76

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

144,71 %

281,58

1.3. FO poberajúca dôchodok: starobný, predčasný , invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP

46,38 %

90,25

b) ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP

61,22 %

119,13

2. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

1,39 %

2,71

3. Peňažný príspevok na prepravu

51,02 %

99,28

4. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci

   

4.1.s diétnym stravovaním určený podľa prílohy a konkrétnych diagnóz

   

a) I. skupina chorôb

18,56 %

36,12

b) II. skupina chorôb

9,28 %

18,06

c) III. skupina chorôb

5,57 %

10,84

4.2. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

9,28 %

18,06

4.3. so zabezpečením prevádzky osobného motor. Vozidla

16,70 %

32,50

Ing. Zuzana Dvořáčková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.