Informácie, ako získať finančný príspevok na dofinancovanie zdravotníckej alebo kompenzačnej pomôcky pre členov SZSM, ako aj o podmienkach na získanie tohto príspevku sa dozviete z aktuálnej Smernice SZSM č. 1/2010.

Prílohy

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.