V prílohách článku nájdete aktuálne informácie o zdravotných pomôckach úplne alebo čiastočne hradených zdravotnou poisťovňou v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Viac informácií nájdete na stránach ministerstva zdravotníctva: http://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-zdravotnickych-pomocok.

Prílohy

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.