Zoznam pomôcok hradených z ÚPSVaR z peňažného príspevku na pomôcku nájdete v Opatrení č.7/2009 MPSVaR k zákonu č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Prílohy

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.