Naša celoživotná priateľka pani eS-eM-ka je veľmi rozšafná dáma. Každému z nás nadelí toľko starostí a problémov, koľko len chce. Jednému stihne pokaziť mobilitu, inému sa zas postará o celoživotné depresívne stavy, inému zas postihne zrak. Pritom to nemusí byť len postihnutie zrakového nervu / retrobulbárna neuritída/ ale aj zrakovej dráhy, vedúcej nervové impulzy do kôrového centra zraku, ktoré je v tylových lalokoch. Nezriedka je u jedného postihnutého i kombinácia oboch porúch. Výsledkom je porucha videnia od najjemnejších odtieňov zahmleného videnia až do obrazu praktickej slepoty. Našťastie, týchto porúch je relatívne menej, avšak, ak sa kombinujú s poruchami hybnosti, predstavuje to výrazný handicap v živote každého takto postihnutého. Už aj preto, že nevieme kedy a ako nás „naša pani“ navštívi, sa musíme o svoj zrak starať. A ak ide už o postih, je to o to dôležitejšie.

Východiskom z takejto situácie je používanie zdravotných pomôcok. Pokiaľ sme si zvykli používať pri poruchách hybnosti rôzne paličky, barly či vozík, používanie optických pomôcok je skôr výnimočné. Pritom, keď sme robili prieskum v našom klube, mnohí z nás používali rôzne lupy či zväčšovacie sklá dlhodobo, bez toho, aby sme o tom vedeli. Tento postih bol skrytý. Nevenovali sme mu a zrejme ani v budúcnosti sa mu nebudeme venovať tak, ako si zaslúži. Už aj preto, lebo SM-ka je neurologické ochorenie a poruchy zraku patria odboru očného lekárstva. Neurológ prenecháva vyšetrenie oka svojmu kolegovi, „očiarovi“ , ktorý skôr pri SM hľadá retrobulbárnu neuritídu ako iné poruchy videnia. A tu je kameň úrazu! Nepýtame sa lekára: ako si môžeme pomôcť pri zlom videní?, je to porucha zrakovej ostrosti?, je to porucha vo vnútri oka, šošovky či očnej sietnice?, je to porucha zrakovej dráhy? a ak áno, v ktorej jej časti ?, mám centrálnu slepotu? Je tento stav liečiteľný? A ako?

Na tomto mieste je aj otázka, či mi pomôžu optické pomôcky! A na toto zabúdame, nepýtame sa a preto nedostaneme odpoveď. Trápime sa so svojim postihom. Niekedy sa nám podarí porucha videnia skryť, inokedy nie. Kupujeme si rôzne okuliare na čítanie v obchodoch, dúfajúc, že si nájdeme tie pravé! Veď okuliare, čo mi „očiar“ predpísal, sa nedajú nosiť! Ani slepý by cez ne nevidel! A toľko stáli! Po krátkodobom používaní zistíme, že aj tieto sa „nevydarili“, že písmenká sú rozmazané či kostrbaté, že slovu chýbajú nejaké písmená, či vete slová, alebo je prítomný výpad väčšej plochy textu /skotóm/ na stránke časopisu či knihy...Chýba ostrosť videnia, akoby sme na tie písmenká nedovideli... Tu pristupuje druhý obchodný hit – lupa. Lupa rôznych veľkostí, rôzneho zväčšenia. Niektoré sú so zabudovaným svetlom ....

Ale ktorá pomôcka mi teda pomôže?, môže mi na tieto otázky niekto odpovedať? Pomôže mi v orientácii v tejto oblasti? Tento cieľ sme si vytýčili a skutočne sme našli obchodného zástupcu jednej bratislavskej firmy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou optických pomôcok. Je ním pán Róbert Čirke. Spolu s našim očným lekárom- MUDr Pavlom Buršíkom- sme sa 28. marca 2008 na našom klubovom stretnutí venovali sortimentu pomôcok pre zrakovo postihnutých.

Pán Čirke nám vysvetlil predovšetkým to, že je potrebné sa o oko starať. Okrem vitamínov a zdravej výživy je potrebné chrániť oko nielen pred nadmerným svetelným žiarením, priamym alebo nepriamym úrazom, ale predovšetkým pred zlými pomôckami. Varoval nás pred dlhodobým používaním rôznych lacných okuliarov zo supermarketov. Tie sú síce lacné, ale nemajú stred zorníkov prispôsobený našim potrebám. Pri zaostrovaní sa namáhajú očné svaly, pritom oči slzia, bolia, nezriedka bolí i celá hlava, oko sa unaví a zrak sa zhoršuje. Tiež nás upozornil, že každé oko má svoju „optickú“ hodnotu a môže sa stať, že jedno oko vidí lepšie ako druhé. Sklá v okuliaroch majú rovnakú dioptrickú hodnotu a tým môže vzniknúť nepríjemný stav – kedy robíme dobrú korekciu len jedného oka, to sa stane vedúcim vo videní a to druhé, slabšie poškodzujeme. Obdobná situácia je i v v používaní lupy. Je to šošovka, spojka, ktorá zväčšuje obraz. Zväčšenie obrazu je rôzne, podľa výbrusu, podľa dioptrickej hodnoty šošovky. Pritom je dôležité si uvedomiť, že čím je väčšie zväčšenie, tým menšia plocha obrazu sa zväčší. Preto je potrebné pred kúpou lupy uvedomiť si, ktorú lupu na čo použijeme. Sú lupy so zabudovaným svetlom, ktoré môže aj nemusí svietiť. Sú lupy stacionárne na čítanie kníh, do ruky, ale aj sa dajú pripevniť na čelo...

Teóriu hneď spojil s praxou, zo svojho „čarovného“ kufríka vyberal rôzne optické pomôcky, ukazoval nám ich praktické použitie, každému sa venoval osobitne, individuálne, na každého si našiel čas. Spolu s MUDr Buršíkom nám aj poradil, ako na to, aby sme mohli tieto pomôcky získať.

Optické pomôcky môžu byt predpisované lekárom a tieto sú potom preplácané zdravotnou poisťovňou. Sú to okuliare a lupy. Lupy môžu byť predpísané vtedy, keď pacient pri vyšetrení zraku / svietiace optotypy – písmenká/ nevidí prečítať tretí riadok zhora.

Sú však i pomôcky, ktoré nie je možné predpísať na „krankkasu“. Neumožňuje to Liečebný poriadok. Tu však je možné niektoré pomôcky dostať od Obvodného úradu práce, soc. vecí a rodiny. Je tu aj väčšia spoluúčasť postihnutého občana. Predviedol nám pomôcku: Vrecková televízna lupa /cena 25.000 Sk, pre pacienta spoluúčasť asi 1500 Sk/, objednávacie číslo: biela-2000-09-13, čierna-2000-09-14.

Táto lupa je určená hlavne pre slabozrakých ľudí na čítanie drobných textov, prezeranie obrázkov a písanie. Má jednoduché ovládanie, má len dve tlačidlá, zväčšuje 4x-8x - /subjektívne 12-15x/, má možnosť zmrazenia obrazu, prepínanie kontrastu, môže sa použiť aj na písanie, má držadlo aj stojan, je vhodná aj pre starších ľudí.... Táto pomôcka nie je klasickou lupou, šošovkou, je to digitálny obraz, ktorý nie je skreslený. Je to pomôcka novej generácie.

Tiež nám poradil ako na to:

Lekárovi ani očnej optike nerobí problém optickú pomôcku predpísať alebo ju zaobstarať. Je len dôležité, aby si pacient mohol z veľkého sortimentu pomôcok vybrať. Výber nemusí byť v očnej optike ani kompletný ani dobrý. Lekár tiež nemusí mať katalógy pomôcok, lebo nie je predajca, určite ich nemá v ambulancii. Preto je veľmi dôležité, aby každý záujemca o pomôcku navštívil pracovisko - kanceláriu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska /UNSS/, ktorá je v každom krajskom meste. Tu majú vzorky všetkých pomôcok. Je tu priestor na poradenstvo, na možnosť si vyskúšať v praxi, ktorá pomôcka je najvýhodnejšia. Pracovníci únie povedia, ktorá pomôcka je na lekársky predpis a ktorú možno získať od úradu práce, sociálnych veci a rodiny. Okrem tohto únia vystaví doporučenie pre úrad práce ...a pomôže vypísať žiadosti s uvedením kódu pomôcky. S týmto treba navštíviť očného lekára, ktorý napíše posudok – vyšetrenie s odôvodnením potreby použitia tejto pomôcky. Tiež je vhodné navštíviť neurológa, ktorý tiež napíše posudok. Na tomto mieste treba uviesť i to, že žiadateľ o pomôcku hradenú z úradu práce .... musí mať priznané ZŤP a to spravidla býva u SM na základe neurologického vyšetrenia. Úrad práce... k svojmu rozhodnutiu potrebuje:

  1. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
  2. Vyhlásenie o majetku a úsporách občana so ZŤP / podiel na žiadateľa by nemal byť vyšší ako 1 200 tisíc SK/
  3. Oznámenie o začatí správneho konania na kúpu pomôcky.
  4. Súhlas na spracovanie osobných údajov
  5. Čestné vyhlásenie – zdokladovať príjem za posledné 2 roky ako i dôchodok /najčastejšie kópia posledného rozhodnutia o výške dôchodku/
  6. Prípadne iné písomnosti, -určite pracovník úradu Vám s týmto pomôže.

Na základe týchto písomností úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého pomôcku zakúpi / s možným doplatkom pacienta/. Ak zamietne, je potrebné sa odvolať. Vraj sa ešte nestalo, že by odvolanie nebolo úspešné.

Som si vedomý, že doplatky za rehabilitačné pomôcky či iné kompenzačné pomôcky sú veľké. Tu ale nastupuje možnosť pomoci svojmu členovi klub, ktorý môže prispieť na kúpu takejto pomôcky napr., z prostriedkov získaných z 2% daní. Tu vidím nový rozmer svojpomoci a vzájomnej pomoci.

Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Róbertovi Čirke-mu a MUDr Pavlovi Buršíkovi za účasť na predvádzaní pomôcok pre zrakovo postihnutých ľudí. Za poskytnuté cenné rady a najmä praktické poznámky sme obzvlášť vďační. Poslúžia nielen nám v považsko-bystrickom klube, ale cestou časopisu Nádej aj našim priateľom v SZSM.

Bližšie informácie a kontakt na p. Čirke-ho u autora článku.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.