Internetové adresy, na ktorých sa môžeme niečo dozvedieť!

Medzinárodná federácia sclerosis multiplex: www.msif.org
Medzinárodná federácia sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex v Európe: www.ms-in-europe.org
Sclerosis multiplex v Európe

Stránky na facebooku

Adresy medzinárodných SM organizácií

Adresy inštitúcií

www.health.gov.sk Stránky Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.Box 52
837 52 Bratislava 37
Tel.: 02/ 593 73 111
www.zdravie.sk Informačný server pre laickú i odbornú verejnosť
www.svetzdravia.sk Lekárska poradňa
www.nobel.sk Oficiálna databáza liekov
www.portal.gov.sk Ústredný portál verejnej správy (www.obcan.sk)
www.employment.gov.sk Stránka Ministersta práce, soc.vecí a rodiny
Špitálska 4 816 43 Bratislava 1
www.vop.gov.sk Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5, P.O.BOX 1 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/ 4828 7401, 02/ 4363 4906
www.zbierka.sk , www.epi.sk Stránky na vyhľadávanie zákonov a vládnych nariadení
www.pravaspotrebitela.sk Ochrana spotrebiteľov na Slovensku
www.csz.sk Centrum samostatného života, n.o.
www.zzz.sk Zoznam zdravotníckych zariadení
www.europeforall.com Stránka pre cestovateľov

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.