V článku ZP úplne alebo čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou nájdete aktualizovaný zoznam zdravotníckych pomôcok s platnosťou od 1.4.2014.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.