Logo Svetový deň SM 2014

MSIF 27. mája 2009 vyhlásila „Svetový deň SM“, ktorý si kladie za cieľ byť dňom jednoty, sily a solidarity, kedy ľudia postihnutí sklerózou multiplex, spoja sily, aby mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s SM. Cieľom je zmobilizovať a rozšíriť celosvetové hnutie SM s podporou ľudí, aby hovorili o svojich skúsenostiach s SM, aby darom podporili ľudí postihnutých SM a finančne prispeli na výskum SM. Odvtedy sa táto akcia uskutočňuje každoročne poslednú stredu v mesiaci máj s cieľom zvýšiť tak povedomie o tejto chorobe na celom svete. V rámci povedomia SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov a širokú laickú verejnosť za účelom informovania o diagnóze SM pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“. SZSM a Kluby SM organizujú v rámci WORLD MS DAY – Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex „Deň Slnečníc“ verejnú zbierka a to rozdávaním slnečničiek ako symbol slovenských pacientov s SM, brožúry o SM a kontakty na kluby a zväz.

Pozrite si video, aké podujatia organizujú členské krajiny MSIF počas Svetového dňa SM.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.