Logo Svetový deň SM 2014

MSIF 27. mája 2009 vyhlásila „Svetový deň SM“, ktorý si kladie za cieľ byť dňom jednoty, sily a solidarity, kedy ľudia postihnutí sklerózou multiplex, spoja sily, aby mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s SM. Cieľom je zmobilizovať a rozšíriť celosvetové hnutie SM s podporou ľudí, aby hovorili o svojich skúsenostiach s SM, aby darom podporili ľudí postihnutých SM a finančne prispeli na výskum SM. Odvtedy sa táto akcia uskutočňuje každoročne poslednú stredu v mesiaci máj s cieľom zvýšiť tak povedomie o tejto chorobe na celom svete. V rámci povedomia SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov a širokú laickú verejnosť za účelom informovania o diagnóze SM pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“. SZSM a Kluby SM organizujú v rámci WORLD MS DAY – Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex „Deň Slnečníc“ verejnú zbierka a to rozdávaním slnečničiek ako symbol slovenských pacientov s SM, brožúry o SM a kontakty na kluby a zväz.

Pozrite si video, aké podujatia organizujú členské krajiny MSIF počas Svetového dňa SM.

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.