V rámci zvýšenia povedomia o diagnóze sclerosis multiplex SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov, ich rodinných príslušníkov a širokú laickú a odbornú verejnosť pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“ v rámci WORLD MS DAY – Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex – Deň Slnečníc“. Kluby SM organizujú verejnú zbierku, a to rozdávaním slnečničiek, ako symbolu slovenských pacientov s SM, brožúry o SM a kontakty na kluby a zväz.

Edukačné semináre budú organizované v nasledovných mestách:

  • Ružomberok - 13.05.2014
  • Trnava - 27.05.2014
  • Michalovce - 20.06.2014
  • Poprad - 25.09.2014
  • Turčianske Teplice pre Sekciu detí, rodičov, mládež a novodiag. - 27. - 28.09.2014
  • Banská Bystrica - 10.10.2014

 

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.