Prvý Edukačný seminár pod názvom „Včasná diagnostika - skorá liečba = kvalitný život“,  zorganizoval SZSM v rámci Svetového dňa ľudí s SM v spolupráci s mestom Ružomberok, ÚVN SNP - FN v Ružomberku a SM centrom v Ružomberku v Aule ÚVN SNP Ružomberok – Fakultnej nemocnice.

Uskutočnil sa 13. mája 2014 v čase od 13.30 hod. do 17.00 hod. Tohto seminára sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov a to pacienti s SM, rodinní príslušníci, lekári, zdravotné sestričky. Aj touto cestou ďakujeme primátorovi mesta Ružomberok PaeDr. Jánovi Pavlíkovi, ktorý sa osobne zúčastnil a privítal nás v mene vedenia mesta. Naša vďaka patrí aj vedeniu nemocnice a vedeniu SM centra a to primárke MUDR. Anne Šaffovej, vrchnej sestre Mgr. Viere Priesolovej, sestričkám z SM centra ako aj  podpredsedníčke klubu SM pri SZSM v Ružomberku Mgr. Julke Švihlovej za spoluprácu pri zorganizovaní seminára.

V médiách

Fotografie

SAM_1155.JPGSAM_1169.JPGSAM_1171.JPGSAM_1161.JPGSAM_1153.JPGSAM_1174.JPGSAM_1162.JPGSAM_1181.JPGSAM_1147.JPGSAM_1156.JPG

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.