Dňa 27. mája 2014 sa v Trnave na Radnici v čase od 13.30 do 17.00 konal v poradí druhý edukačný seminár pod názvom „Včasná diagnostika - skorá liečba = kvalitný život“. Seminár bol organizovaný v spolupráci s mestom Trnava a SM centrom v Trnave.

Seminár zahájila prezidenta SZSM, ďalej sa prihovoril zástupca Mestského úradu v Trnave a primár neurologického odd. MUDr. Krastev. Seminár moderovala MUDr. Hančinová z SM centra Ružinov. Po výstižných a zrozumiteľných prednáškach lekárok neurologického odd. FN Trnava nasledovala prednáška sestričky, Emílie Kunovskej, ktorá hovorila hlavne o význame SM centra a o vzťahu sestričiek a pacientov.

Medzi jednotlivými prednáškami, ako i na záver mali prítomní možnosť položiť otázky k predneseným témam. Predseda trnavského klubu, Bc. Miloš Žambokréty, povedal pár slov o aktivitách klubu.

Na záver nasledovalo malé občerstvenie a voľná debata.

Touto cestou si dovoľujeme vysloviť poďakovanie Mgr. Ingrid Huňavej z Mestského úradu v Trnave - Odbor sociálny, za jej ústretovosť a spoluprácu.

Fotografie

SAM_1202.JPGSAM_1205.JPGSAM_1213.JPGSAM_1193.JPGSAM_1197.JPGSAM_1199.JPGSAM_1188.JPGSAM_1207.JPGSAM_1196.JPGSAM_1210.JPGSAM_1208.JPGSAM_1187.JPGSAM_1189.JPG

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.