Zástupcovia SZSM sa dňa 16.06.2014, v rámci členstva v Asociácii na ochranu práv pacientov, zúčastnili pracovného stretnutia s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tlačovú správu si môžete prečítať na nasledujúcej stránke: http://aopp.webnode.sk/news/vszp-a-aopp-sr-sa-dohodli-na/

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.