Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „ Deň slnečníc“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-012462 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2015/012462 zo dňa 10. apríla 2015.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 16. mája do 29. mája 2015.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN - SK9009000000005070404572.

 

Získané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty:

Mesto - verejnej zbierky suma v eurách
Bánov 260,17€
Poprad 932,3€
Svit 159,17€
Kežmarok 346,48€
Spišská Nová Ves 790€
Zvolen 378,81€
Nové Zámky 211,24€
Rimavská Sobota 1 110,92€
Lučenec 151,7€
Považská Bystrica 50,8€
Vrbové 133,49€
Piešťany 86,18€
Humenné 1 323,67€
Kysucké Nové Mesto 155,53€
Čadca 170,66€
SPOLU výnos 6 261,12€

Prílohy

Dostupné súbory:
jpg.png Vyhodnotenie predbežnej správy verejnej zbierky často sťahovaný
(0 hlasov)

Vyhodnotenie predbežnej správy verejnej zbierky

Dátum 02.09.2015 19:53:19 Veľkosť 586.93 KB Stiahnúť 586 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.