Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach, na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex, bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „Deň slnečníc“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-012462 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS -OVS3-2015/012462 zo dňa 10. apríla 2015.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 16. mája do 29. mája 2015.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM, zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN: SK9009000000005070404572.

Získané finančné prostriedky sme použili na rekondičné pobyty v roku 2015. Rekondičný pobyt SLK Turčianskych Tepliciach, 2 pobyty v prírodných jódových kúpeľoch Číž a 1 pobyt na Zemplínskej Šírave, hotel Chemes, spolufinancovaný so ŠD a 2% daní z príjmu FO a PO. Náklady na verejnú zbierku sme vynaložili z iných zdrojov SZSM.

 

Rekapitulácia Verejnej zbierky

Príjmy

  1. 1. apríla sme založili účet na verejnú zbierku - IBAN - SK9009000000005070404572, na ktorom bol počiatočný stav k 01.04.2015 99,87€ (účet bol založený 31.03.2015)
  2. V mesiaci máj bolo vložené na účet z verejnej zbierky celkovo 2 866,93€
  3. V mesiaci jún bolo vložené na účet z verejnej zbierky celkovo 3 394,19€ + kreditný úrok 0,04€ spolu 3 394,23€
  4. V mesiaci júl bol kreditný úrok 0,05€
  5. V mesiaci august bol kreditný úrok 0,05€
  6. V mesiaci september bol kreditný úrok 0,02€
  7. V mesiaci október bol kreditný úrok 0,02€

Celková suma spolu s kreditným úrokom bola 6 261,30€

Výdavky

Úhrada za rekondičný pobyt zálohová faktúra 21155760  2 227,95€
Úhrada za rekondičný pobyt vyúčtovacia faktúra 21155760  0,00€
Úhrada za rekondičný pobyt faktúra 2015020224 1 110,92€
Úhrada za rekondičný pobyt zálohová faktúra 20155060 iný účet SZSM 3 000,00€
Doplatok za rekondičný pobyt vyúčtovacia faktúra 2015074 3 397,14€
Úhrada za rekondičný pobyt faktúra 2015020316 1 295,60€
Spolu za rekondičné pobyty 11 031,61€

 

Úhrada za rekondičné pobyty z účtu verejnej zbierky -6 261,32€
Úhrada za rekondičný pobyt zo štátnych dotácií iný účet SZSM -2 000,00€
Úhrada za rekondičný pobyt z verejnej zbierky iný účet SZSM z 2% daní PO a FO -2 770,29€
Spolu výdaj za rekondičné pobyty 11 031,61€

Prílohy

Dostupné súbory:
jpg.png Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky (rok 2015) často sťahovaný
(1 hlas)

Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky (rok 2015).

Dátum 01.03.2016 20:43:32 Veľkosť 362.77 KB Stiahnúť 477 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.