World MS day 2016Slovenský zväz sclerosis multiplex organizuje 13.05.2016 v Trnave v kine Hviezda od 12.00 h v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex World MS DAY a Dňa slnečníc 2016 benefíciu SZSM „Slnečnica vďaky SZSM“.

Na benefícii SLÁVNOSTNE OCENÍME „Slnečnicou vďaky SZSM“ dobrovoľníkov, asistentov, opatrovateľov, ale aj lekárov za ich pomoc pacientom s SM.

V panelovej diskusii budeme hovoriť o diagnóze sclerosis multiplex, diagnostike, liečbe, adherencii, o dôležitosti rehabilitácie, vyrovnania sa s touto diagnózou nielen pacienta, ale aj jeho rodinných príslušníkov. Dotkneme sa aj sociálnych dôsledkov tohto ochorenia.

Garantom je prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník pri MZ SR pre neurológiu.

Program

Panelová diskusia

  • MUDr. Viera Hančinová, SM centrum Ružinov
  • Mgr. Lucia Kuruczová, SM centrum Trnava
  • Mgr. Michal Krivošík, riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím
  • JUDr. Ján Gabura (Hlavné kontaktné miesto pre problematiku a vykonávania
  • Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím)
  • MUDr. Branislav Brežný
  • Jarmila Fajnorová

Odovzdávanie ocenení

Hostia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SP, a.s. Ing. Róbert Gálik, lekári, dobrovoľníci, asistenti, opatrovatelia

Kultúrny program

  • DSF Drienka Trnava
  • DOMIBAND

Moderátorka: šéfredaktorka MT Trnava Alena Malchová

Sponzori

BiogenBayerTevaMerckSanofi GenzymeNovartis

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.