Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „ Deň slnečníc 2016“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-015413 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS -OVS3-2016/015413 zo dňa 04. máj 2016. Nadobudnutá právoplatnosť 10. mája 2016.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 23. mája do 05. júna 2016.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Spolu výnos vrátane úrokov v sume 0,05€ bol 6 496,10€

Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty pre členov SZSM.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.