Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „ Deň slnečníc 2016“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-015413 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS -OVS3-2016/015413 zo dňa 04. máj 2016. Nadobudnutá právoplatnosť 10. mája 2016.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 23. mája do 05. júna 2016.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Spolu výnos vrátane úrokov v sume 0,05€ bol 6 496,10€

Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty pre členov SZSM.

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.