Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „Deň slnečníc 2017“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-015461 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS – OVS2-2017/015461 zo dňa 03. apríla 2017.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 3. mája do 16. mája 2017.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Získané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty.

Prehľad

Mesto - verejnej zbierky suma v eurách
Trenčín 500,00
Poprad 538,88
Svit 104,24
Kežmarok 264,05
Spišská Nová Ves 451,71
Zvolen 227,54
Nové Zámky 204,98
Vrbové 712,73
Humenné 1 395,71
Kysucké Nové Mesto 864,04
Čadca 542,06
Levice 418,14
Rimavská Sobota, Jesenské 865,09
SPOLU výnos 7 089,17

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.