Slovenský zväz sclerosis multiplex v spolupráci s doc. MUDr. Jarmilou Szilasiovou PhD. Vás pozývajú do Košíc na stretnutie ľudí s SM.

SZSM srdečne pozýva nielen Vás – esemkárov, ale aj Vašich rodinných príslušníkov, osobných asistentov, priateľov a dobrovoľníkov!

Miesto stretnutia

 • Termín: 13.02.2018 od 15:00hod.
 • Miesto: Nemocnica UNLP, Trieda  SNP 1, 1. poschodie  miestnosť Kluby.

Program stretnutia

 • Privítanie
 • Prednáška – Nové trendy v liečbe SM
  • Doc. MUDr. Jarmila Szilásiová PhD.
 • Prednáška – SM a žena
  • MUDr. Marianna Vitková PhD.
 • Diskusia
 • Občerstvenie

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.