Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „Deň slnečníc 2018“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2018-013982 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS –OVS2-2018-013982 zo dňa 18. apríla 2018.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 12. mája do 25. mája 2018.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Získané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty.

 

Prehľad

Mesto - verejnej zbierky suma v eurách
Trenčín 465,78
Prievidza 306,62
Partizánske 121,50
Poprad 55,34
Banská Bystrica 78,83
Kežmarok 124,66
Spišská Nová Ves 520,00
Zvolen 364,82
Levice 1 989,00
Nové Zámky 204,40
Považská Bystrica 289,00
Papradno 284,00
Vrbové 460,50
Humenné 1 425,81
Čadca 400,00
Piešťany 36,46
Rimavská Sobota, Jesenské, Hnúšťa, Klenovec 1 047,27
SPOLU výnos 8 173,99

 

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.