Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „ Deň slnečníc 2019“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-013757 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS –OVS2-2019-013757 zo dňa 5. apríla 2019.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 6. mája do 19. mája 2019.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Hrubý výnos zbierky získaný zbieraním do stacionárnych pokladničiek 0 €.

Hrubý výnos zbierky získaný zbieraním do prenosných pokladničiek 8 693,93 €.

Prehľad výnosu verejnej zbierky do prenosných pokladničiek

Mesto - verejnej zbierky suma
Trenčín 329,14 €
Kysucké Nové Mesto 447,00 €
Čadca 450,00 €
Poprad 282,00 €
Kežmarok 225,00 €
Spišská Nová Ves 429,92 €
Partizánske 385,31 €
Rybany 20,00 €
Prievidza 355,00 €
Levice 634,00 €
Šahy 128,10 €
Tlmáče 160,60 €
Kozárovce 310,60 €
Kalná nad Hronom 150,50 €
Pukanec 97,00 €
Podlužany 22,80 €
Považská Bystrica 272,16 €
Papradno 485,00 €
Rimavská Sobota 855,54 €
Hnúšťa 38,76 €
Klenovec 103,50€
Jesenské 131,20 €
Vrbové 433,15 €
Humenné 1 402,00 €
Zvolen 545,65 €
Spolu 8 693,93 €

Získané finančné prostriedky budú použité na rekondičné pobyty.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.