Čo pre ľudí so sklerózou multiplex (SM) znamená koronavírus (COVID-19)?

Globálne COVID-19 odporúčanie pre ľudí so SM

COVID-19 je nové ochorenie, ktoré vplýva na funkciu pľúc a dýchacích ciest. Toto ochorenie spôsobuje nový koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil u ľudí v Číne v decembri 2019. Odvtedy sa rozšíril aj do ostatných častí sveta.

Zatiaľ nie je známe, ako COVID-19 ovplyvňuje ľudí so SM. Odporúčanie, ktoré je pripojené nižšie bolo vypracované neurológmi a výskumnými expertami z členských organizácií MSIF.

Toto odporúčanie bude aktualizované, keď budeme mať viac informácií o ochorení COVID-19.

Odporúčanie pre ľudí so SM

U ľudí, ktorí majú problémy s pľúcami a so srdcom a tiež ľudia nad 60 rokov je vyššie riziko, že budú mať zdravotné komplikácie a prípadný horší priebeh vírusového ochorenia COVID-19. K tejto skupine patrí množstvo ľudí so SM, hlavne tí, ktorí majú pridružené zdravotné komplikácie, problémy s mobilitou a tiež tí, ktorí užívajú isté SM liečivá.

Všetkým ľuďom so SM je odporúčané, aby venovali pozornosť odporúčaniam, ktoré znižujú riziko infekcie vírusom COVID-19. Starší ľudia so SM, predovšetkým tí, ktorí majú problémy s pľúcami a so srdcom, by mali byť veľmi opatrní, aby znížili riziko kontaktu s vírusom. Odporúčania WHO zahŕňajú:

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou, alebo dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu
 • Vyhýbajte sa dotýkania svojich očí, nosa a úst, keď nie sú vaše ruky čisté
 • Pokúste sa dodržiavať aspoň vzdialenosť 1 metra medzi sebou a ostatnými, predovšetkým sa stráňte tých ľudí, ktorí kašlú alebo kýchajú
 • Keď kašlete alebo kýchate, tak prekryte váš nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom
 • Buďte opatrní pri príprave jedla tým, že budete používať rôzne dosky na krájanie pre surové mäso a uvarené jedlo a taktiež si umývajte ruky, keď idete manipulovať s iným druhom potraviny

Navyše, pre ľudí so SM odporúčame:

 • Vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a davom
 • Ak je to možné, tak sa vyhýbajte verejnej doprave
 • Vždy, keď je to možné, tak uprednostnite alternatívnu možnosť a nie rutinné lekárske vyšetrenie (napríklad, vyšetrenie po telefóne)

Opatrovníci a členovia rodiny, ktorí žijú alebo pravidelne navštevujú osobu so SM by sa tiež mali riadiť týmito odporúčaniami, aby sa znížilo riziko vírusu COVID-19 v domácnosti.

Odporúčania týkajúce sa ochorenia modifikujúcich terapií (SM liečív)

Množstvo SM liečív pre SM fungujú na princípe potláčania alebo iného ovplyvňovania imunitného systému. Niektoré SM liečivá môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku komplikácií v súvislosti s infekciou COVID-19, ale toto riziko musí byť vyvážené s rizikom dočasného prerušenia liečby. Odporúčame, aby:

 • Ľudia, ktorí momentálne užívajú SM liečivo, aby v tom pokračovali
 • Ľudia, u ktorých sa objavia príznaky infekcie COVID-19 alebo budú pozitívne testovaní na toto ochorenie, aby prediskutovali svoju SM liečbu so svojim neurológom
 • Predtým, než začnú užívať nové SM liečivo, aby prediskutovali so svojim neurológom, čo je najlepšia voľba pre ich ochorenie na pozadí súčasnej situácie v súvislosti s infekciou COVID-19
 • Tí, ktorí by mali začať užívať SM liečivo, ale zatiaľ tak neurobili, by mali zvážiť zvolenie liečiva, ktoré neredukuje špecifické imunitné bunky (lymfocyty). Sú to lieky, ako napríklad – interferóny, glatiramer acetát alebo natalizumab. Lieky, ktoré redukujú lymfocyty na dlhšie obdobie zahŕňajú – alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab a rituximab.
 • Nasledovné liečivá podávané orálne môžu redukovať schopnosť imunitného systému odpovedať na infekciu – fingolimod, dimetyl fumarát, teriflunomid a siponimod. Ľudia by mali starostlivo zvážiť riziká a benefity v súvislosti so začatím liečby počas pandémie infekcie COVID-19.
 • Ľudia so SM, ktorí v súčasnosti užívajú alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab, rituximab, fingolimod, dimetyl fumarát, teriflunomid alebo siponimod a žijú v komunite, kde sa vyskytuje ochorenie COVID-19 by sa mali tak izolovať, ako sa len dá, aby znížili riziko vzniku infekcie.

Odporúčania na oddialenie druhej alebo ďalších dávok liečív alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab a rituximab sú v každej krajine odlišné. Ľudia, ktorí užívajú tieto liečivá a čaká ich ďalšia dávka liečiva by mali konzultovať riziko odloženia ďalšej dávky so svojim lekárom.

Odporúčanie ohľadne aHSCT

Transplantácia autológnych krvotvorných kmeňových buniek (aHSCT) v sebe zahŕňa intenzívnu chemoterapiu. Tento proces značne oslabuje imunitný systém na isté obdobie. Ľudia, ktorí nedávno podstúpili túto liečbu by mali predĺžiť obdobie, počas ktorého sa vyhýbajú rôznym rizikám, a to práve kvôli infekcii COVID-19. Ľudia, ktorí majú podstúpiť túto liečbu, by mali zvážiť odklad tejto procedúry a, samozrejme, by mali ďalší postup konzultovať so svojim lekárom.

Odporúčanie pre deti a tehotné ženy so SM

Momentálne neexistujú špecifické odporúčania pre ženy so SM, ktoré sú tehotné.

Taktiež, nie sú žiadne špecifické odporúčania pre deti so SM; deti by sa mali riadiť informáciami pre dospelých pacientov, ktoré sú spomenuté vyššie.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.