Prvá zakladajúca schôdza klubu SM pri SZSM bola 29. 6. 2001, bolo nás 14 členov. Schádzame sa 2 x v mesiaci a to 2 a 4 piatok v mesiaci v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou, kde máme prenajatú miestnosť c. 138 zdarma, je to miestnosť, kde majú stretnutia aj inak zdravotne postihnutí. Tejto zakladajúcej schôdzi predchádzali asi rok stretnutia v miestnej pizzerii. Od vtedy prešiel klub SM rôznymi zmenami. či už pozitívnymi, alebo negatívnymi, ale ideme ďalej a darí sa nám.
Do 20 augusta 2003 bola predsedníckou klubu SM pri SZSM pani Mária Ivancová.
20 augusta 2003 sa stala predsedníckou klubu SM pri SZSM pani Jarmila Fajnorová.  Od 17 decembra 2004 sme občianske združenie / plná právna subjektivita/ pod názvom klub SM Slnečnica. Každoročne chodievame na rehabilitačno – rekondičné pobyty, od minulého roku 2 x ročne. Absolvovali sme aj pobytové rekreácie / SOREA/ v Tatranských Matliaroch a Ľubovianske kúpele. V roku 2003 sme usporiadali KROK S SM ,ale len sami na vtedajšom papierenskom učilišti. V roku 2004 sme po prvý krát vyšli do ulíc mesta Vranova nad Topľou a to na Celoslovenskej akcií KROK S SM, ale predtým nás zastihla veľmi smutná správa, keď vo veku 31 rokov nás opustil náš člen, priateľ Peter Valovcín.  Rokom 2004 sme začali usporadúvať v mesiaci október každoročne benefičné koncerty pod názvom Vďačnosť je pamäť srdca darí sa nám, tak ako aj na akciách KROK S SM , keď máme verejnú zbierku, vďaka aj jej sme vo Vranove už celkom zviditeľnení. Máme 24 členov z toho 4 vozičkárov a 6 rodinných príslušníkov – doprovody, ktoré nám pomáhajú pri akciách a rekondíciách, členovia sú aj s okresu Stropkov, Svidník a Snina. Máme veľmi obetavých rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o nás, hlavne o našich vozičkárov. V roku 2005 sme usporiadali 1 ročník ABILYMPIÁDA 2005 Vranov nad Topľou , na ktorej sa zúčastnilo 24 súťažiacich, ale 1 súťažiaca súťažila v 2 disciplínach, sponzorom bol SZSM, ubytovanie a stravovanie, ako aj cestovné si hradili účastníci sami. Na 2 ročníku ABILYMPIÁDA 2006 Vranov nad Topľou bola firma SCHERING, ktorá hradila celú finančnú čiastku za celú ABILYMPIÁDU.  Veľká vďaka im od členov klubu SM Slnečnica ale hlavne od zúčastnených 2 ročníka ABILYMPIÁDY. Na tomto 2 ročníku sa zúčastnilo 50 súťažiacich, keď 6 súťažiacich súťažilo v 2 disciplínach. Máme dobrých sponzorov vo Vranove nad Topľou, ktorým aj týmto spôsobom veľmi pekne ďakujeme. Vydávame buletín, ktorí ponúkame spoluobyvateľom alebo prítomným na akciách či už KROK S SM, Verejná zbierka, Benefičný koncert a pod.

Jarmila Fajnorová, 094 22 Nižný Hrušov 258, tel. 057/44 93384 mobil 0907 949 066
predsedníčka klubu:
Valéria Sivuličová, Zamutov č.7, 094 15 Zamutov, tel. 057/4486017

Fotografie

02rekondicia.jpg01koncert.jpg03rekondicia.jpg04zamutov.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.