Logo klubuÚdaje o klube:

Predsedníčka:       Mgr. Mária Púchovská                                              

Podpredsedníčka: Mgr. Júlia Švihlová

Hospodár:             Eva Hollá                       

Počet členov:        20

Činnosť klubu:

 1. Pravidelné stretnutia klubu
  • vždy druhý pondelok v mesiaci (okrem júla a augusta) o 14. hod. v priestoroch presscentra v Športovej hale Koniareň MBK Ružomberok
 2. Spolupráca s Neurologickou klinikou ÚVN v Ružomberku
  • kontaktná osoba: vrchná sestra Mgr. Viera Priesolová
  • kontakt na nových pacientov s SM (letáky)
 3. Klubové rekondície
  • víkendové pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch Lúčky
  • účasť našich členov na celoslovenských rekondíciách – Piešťany, Dudince, Zemplínska Šírava, zahraničie
 4. Kontakt na ostatných pacientov s SM
  • osobné rozhovory, telefonické poradenstvo, povzbudenie

Fotografie

predvianočné posedenie.jpgklubová rekondícia - Lúčky 2016.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.