Logowww.ksmnr.sk

Život je krásny, život je vzácny. Mnohým sa táto skutočnosť premietne až vtedy, keď sa dozvedia správu, že pre nich už nebude taký krásny, že zostane všetko iba pri tom vzácnom. Lebo razom príde udalosť, ktorú by ste najradšej vymazali zo svojho života. Sú to dni kedy Vašim priateľom sa stáva nemocničná izba a partnerom jej úzky priestor. Prídu dni, kedy nenávidíte akékoľvek tekutiny, lebo jedny nejdú do Vás, naopak druhé zase majú problém opustiť Vaše telo, alebo ho opúšťajú v čase keď to nechcete, alebo si ich nedokážete zotrieť z cela a v mukách trpíte celú dráhu kvapky potu, kým opustí tú, ktorú partiu na Vašom tele. Potom prídu na radu rôzne vyšetrenia, skúmania, testy a prístroje.  Sumarizácia výsledkov chvíľu trvá a Vám sa zdajú byť sekundy, čí minúty nekonečne dlhé a vôbec nadobúdate pocit, akoby ste s tým nekonečnom komunikovali. Nastúpi liečba, Vy sa dozviete už konečne stanovenú diagnózu a nie ste vôbec o nič múdrejším ako pred jej vyrieknutím. Poznáte totiž veľa chorôb, no o tejto ste, vo väčšine prípadov, nepočuli, resp. ak ste počuli, tak iba stroho a vôbec si už nedokážete predstaviť, čo so sebou toto ochorenie prináša. Z televíznych seriálov čí populistickej literatúry máte skreslenú predstavu, že chorému po diagnostikovaní ochorenia a nasadení liečby sa pomerne rýchle stav zlepšuje a nastáva návrat do bežného života. Je však viacero diagnóz, kde tento mýtus neplatí a i napriek veľkej snahe ošetrujúceho personálu, k zlepšovaniu zdravotného stavu dochádza veľmi pomaly. K progresu liečby je potrebných niekoľko momentov. Prvý je pacient s diagnózou G 35 - sclerosis multiplex. Tak tú by sme mali. Druhý je lekár s dostatkom vedomostí a ochoty. I týchto býva väčšina. Tretím momentom je správne a včasné diagnostikovanie ochorenia. Myslím, že dnes i táto oblasť je už na veľmi slušnej úrovni.  Štvrtým a pre úspešnosť liečenia, veľmi dôležitým momentom, je dôvera v lekára a priebeh liečby. Piatym, posledným, ale nemenej dôležitým, je celkový pozitívny prístup k novým podmienkam života s touto diagnózou. Premietnuté na drobné, je to neuzatváranie sa do seba a trápiť sa s dôsledkami ochorenia. Nerezignovanie pri prvých neúspechoch v návrate do bežného života. Ten, kto to ešte nezažil na vlastnej koži, sa môže na túto oblasť pozerať s pouškrnutím, ale opäť sa môcť napiť z pohára, ktorý držím vo vlastných rukách, býva na úrovni svetového rekordu. Oplatí sa pre takéto pocity popasovať sa s chorobou, jej dôsledkami čí sám so sebou.

Tu nastupuje svojpomoc, a to nie iba vo vzťahu k sebe samému, ale hlavne vo vzťahu k svojmu okoliu. Je nás viacero, nechcem tvrdiť, že mnoho. Nech nás je však koľkokoľvek, ak sme prekonali bariéru laxného prístupu k zdolávaní problémov priebehu ochorenia, podeľme sa o svoje skúsenosti i z druhými, veď i oni majú určíte svoje poznatky. A tu sme pri koreni dôvodu písania tohto článku, pretože existujú skupinky takto orientovaných ľudí s touto diagnózou, ktorí si chcú pomáhať navzájom, majú spoločné problémy a vedia si život predstaviť i s takouto záťažou.

Jednou z takýchto skupín je aj občianske združenie Klub sclerosis multiplex Nitra, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky z regiónu Nitra, ktorí sú postihnutí na ochorenie sclerosis multiplex. Máme si čo povedať a pri našich mesačných stretnutiach je to zakaždým ako v úle. Doslova ako v úle, lebo je tam vidieť veľkú aktivitu, je tam cítiť silnú pozitívnu energiu a aj výsledky celého nášho snaženia sú badateľné. Vôbec nemáme snahu sa separovať od ostatných spoluobčanov, práve naopak, chceme im dať na vedomie, že je tu určitá skupinka ľudí, ktorá má nejaké problémy, ale neplače nad nimi, ale sa pokúša ich zdolávať, samozrejme nie vždy so stopercentným úspechom. Mnohí nám závidia ako sa vieme i na svojich nedostatkoch zabávať, ako vieme byt družní, navzájom si pomáhať a že dokážeme vyčariť úsmev i na ich tvári.

Nechcem, aby toto všetko vyznelo, že vlastne je radosť mat roztrúsenú sklerózu mozgo-miešnu. Prichádzajú i medzi nás chmúrne myšlienky, stavy rezignácií či depresia. Nech robíme čo chceme, prídu, nedá sa im vyhnúť. Často krát nám ich nepomôže zdolať ani naše najbližšie súkromné okolie. Sú prípady, že ich dokonca toto okolie vyvoláva. No a tu sa potvrdzuje opodstatnenosť takéhoto mikrospoločenstva, pretože sa poznáme natoľko dobre, že sme si istí, že nikto nezneužije to, keď sa so svojim problémom podelím s niekým druhým. Tá deľba sa rozloží a určíte sa znáša ľahšie a veľa krát sa stáva, že na odoznetom probléme sa ešte i spoločne pobavíme, lebo sa dôjde k tomu, že nebol taký hrozný ako sa v danom čase javil. Tým všetkým napĺňame prvú vetu tohto článku. Lepšie si uvedomujeme vzácnosť života a utvrdzujeme sa i v tom, že život je krásny aj pri niektorých zmenených podmienkach, lebo on je vždy a pre každého krásny, len si treba nájsť ten správny uhol pohľadu. Ak sa chcete i vy s nami naň dívať máte u nás dvere otvorené a kontakt nájdete i na internetovej stránke www.ksmnr.sk

predseda klubu:
Anton Suchan,
Novomeského 3/5
949 11 Nitra

Fotografie

06.jpg04vozicek.jpg03bazen.jpg01priroda.jpg05navsteva.jpg02opekacka.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.