Dňa 19. marca 2010 vznikol náš popradský SM klub

Pri zakladaní klubu bolo 7 členov, teraz ich máme 35.
Hneď na začiatku musím povedať, že sme mali šťastie. Pochopenie a pomoc pri zakladaní klubu sme našli u p. riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ktorý nám umožnil stretávať sa v priestoroch školy.
.
Od začiatku mávame pravidelné klubové stretnutia v triede SZŠ každý posledný piatok v mesiaci okrem mesiacov júl – august.

Náplňou našich stretnutí sú rôzne besedy – s lekármi, pracovníkmi úradu práce,... ktorých cieľom je čo najviac informovať členov o možnostiach liečby, na čo máme nárok a tiež ako postupovať pri vybavovaní dokladov na úrade práce a tiež výmena skúseností medzi sebou navzájom,
Do besied prispievajú aj samotní členovia klubu – napr. JUDr. Lucian Očkovský sa podelil s nami so zážitkami z ciest po Grónsku, premietol nám filmy a tiež daroval klubu dve svoje publikácie, ktoré kolujú medzi členmi.

V lete, ale aj začiatkom jesene sa stretávame v prírode pri guláši a opekačke. Podľa možností a podľa ponuky Mestského úradu v Poprade sa zúčastňujeme kultúrnych podujatí v meste.

Pravidelne každý rok v mesiaci máj organizujeme v rámci Dňa slnečníc verejnú zbierku. Za pomoci študentov rozdávame slnečnice a letáky o SM. Taktiež každoročne oslovujeme verejnosť so žiadosťou o poskytnutie 2% z daní z príjmu. Vďaka získaným finančným prostriedkom organizujeme pravidelne prvý týždeň v mesiaci október rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach. Členovia sa zúčastňujú podľa možností aj rekondičných pobytov organizovaných SZSM.

Máme aj svoj projekt tvorivej dielne, zameraný na získavanie zručností. Začali sme sa stretávať podľa záujmu každý druhý piatok v mesiaci, kde sa učíme a skúšame rôzne techniky ručných prác – dekupáž, makramé, práca s papierom,... . Organizujeme Výstavku prác – „Z tvorby našich členov“ pri ktorej sa zároveň snažíme čo najviac informovať o chorobe SM, o SZSM, o klube – formou informačných letákov, brožúrok i časopisov a tiež príspevkami do regionálnych médií.
Naši členovia majú stále veľký záujem a zúčastňujú sa Abilympiády, organizovanej SZSM.
Pravidelne každý pondelok využívame možnosť cvičenia s fyzioterapeutkou.

Záver roka si spríjemnime pri vianočných posedeniach, ktoré organizujeme aj za pomoci sponzorov.


                                                                                              Helena Chlebovcová
                                                                                              predsedníčka klubu

 

 

 

 

Fotografie

20. druhé vianočné posedenie.jpg34. môj prvý obrázok zo servitiek.jpg17. gulášpárty - na záver spoločné foto.jpg31. Deň slnečníc 2013.jpg16. špekáčiky.jpg26. abilympiáda 2012.jpg21. 2.vianočné posedenie - pozdrav zo súboru Vagonár.jpg43. Edukačný seminár v Poprade.jpg48. 4. VČS.jpg44. príspevky do našej kroniky.jpg36. gulášpárty 2013.jpg59.  VČS 2016.jpg41. Hlavní aktéri výstavky.jpg47 sponzorský darček k 5. výročiu.jpg1.  19.3.2010 založenie klubu.jpg30. z VČS 2013.jpg37. ďalší chod - špekáčiky       2013.jpg10. z prvej výročnej členskej schôdze.jpg19.  2. vianočné posedenie.jpg15. gulášpárty.jpg33. skúsili sme aj servítkovú techniku.jpg11. naše slnečničky 2011.jpg55. vianočné posedenie - spoločné foto.jpg40. kult. program - výstavka 2015.jpg49.  5. VČS.jpg31. Deň slnečníc -Verejná zbierka.jpg35. cvičenie s fyzioterapeutkou.jpg50.  pravidelné cvičenia s fyzioterapeutkou.jpg62. Spoločné foto - gulášpárty 2016.jpg14.voľná debata.jpg51.  zaujímavá odborná prednáška.jpg8. prvé vianočné stretnutie.jpg54.  aj my to skúsime...jpg27. gulášpárty 2012.jpg25. z Abylimpiády 2012.jpg61. gulášpárty na hojdačke.jpg52 vlastná fantázia.jpg5. stretnutie v prírode.jpg28. rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach 2012.jpg53.  naše nové pokusy.jpg42. kult. program - výstavka 2015.j--pg.jpg41...výstavka.jpg63. z rekondičného pobytu 2016.jpg60. opekačka 2016.jpg6. z 1. vianočného stretnutia.jpg3. odborná prednáška.jpg39.  pohľad do miestnosti - výstavka prác našich členov.jpg23. mufinky od sponzorky.jpg29. sponzorský darček k 3. výročiu.jpg56. máme si čo povedať ....jpg9. sponzorstvo k 1. výročiu.jpg41. výstavka bola aj pre verejnosť.jpg46 sponzorský darček k 4. výročiu.jpg18.účastníci 1. rekondičného pobytu.jpg24. naši pomocníci pri verejnej zbierke 2012.jpg57. darčeky od sponzorov.jpg2. zakladatelia klubu.jpg22. sponzorský darček k 2. výročiu.jpg12.beseda s lekárom.jpg32. učíme sa makramé.jpg4. stretnutie v prírode 2010.jpg45. výstavka 2015...jpg13. prednáška.jpg7. z prvého vianočného stretnutia ..jpg58 sponzorský darček k 6. výročiu.jpg42. výstavka 2015.jpg38.  p. prezidentka otvára výstavku -Z tvorby našich členov.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.